Xem xét, báo cáo Chính phủ việc bố trí vốn đầu tư cảng Liên Chiểu

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 10159/VPCP về việc bố trí vốn thực hiện Dự án đầu tư thi công bến cảng Liên Chiểu.

Theo đây, xét yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng ở Văn bản số 7863/UBND-SKHĐT ngày 12-10-2018 về việc yêu cầu bố trí vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư thi công bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung, TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham khảo tổng hợp, báo cáo ở cuộc họp Thường trực Chính phủ như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở Văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 3-10-2018 của Văn phòng Chính phủ.

Trước đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký những văn bản gửi những Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện dự án đầu tư thi công phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 của cả nước theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10-11-2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 để bắt đầu làm và triển khai thực hiện dự án trong GĐ 2019-2020.

Theo tài liệu từ UBND TP Đà Nẵng, Công ty Tư vấn cảng Nhật Bản (JPC) và Viện Phát triển khu vực ven biển nước ngoài Nhật Bản (OCDI) đã có báo cáo kết quả cuối cộng của tìm hiểu tiền khả thi dự án phát triển cảng Liên Chiểu do 2 đơn vị phối hợp thực hiện có sự tài trợ của Bộ Kinh tế – thương mại và công nghiệp Nhật Bản (METI).

Phương án mà nhà đầu tư Nhật Bản đưa ra có tổng mức đầu tư thấp hơn phương án do Công ty Cổ phần Tư vấn thi công Cảng – Đường thủy (TediPort – thuộc Bộ Giao thông vận tải) đề xuất hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo đây, GĐ 1, dự án sẽ xây 1 bến hàng tổng hợp và 1 bến container, sẽ được đã đi vào hoạt động vào năm 2022. Về phân chia tính năng, cảng Liên Chiểu sẽ dành để bốc xếp hàng tổng hợp và hàng container, cảng Tiên Sa sẽ dần chuyển đổi công năng để chuyên phục vụ du lịch và tiếp nhận những tàu khách lớn.

Về nguồn lực đầu tư, dự án sẽ triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Cụ thể, phần đê chắn sóng và nạo vét luồng tàu vào cảng sẽ được triển khai từ nguồn vốn ngân sách, trong đây có cân nhắc khả năng vay vốn ODA do Chính phủ Việt Nam đứng ra vay, thành thị Đà Nẵng sẽ vay lại. Các hạng mục công trình phục vụ khai thác bến chuẩn bị sẽ huy động đầu tư từ nguồn vốn của tư nhân.

Tổng mức đầu tư GĐ 1 theo phương án 2a của JPC đề xuất là 5.581 tỷ đồng, bao gồm Nhà nước đầu tư 2.792 tỷ đồng và tư nhân đầu tư 2.788 tỷ đồng. Trong khi đây, phương án do TediPort đề xuất có tổng mức đầu tư là 7.913 tỷ đồng, bao gồm Nhà nước đầu tư 3.983 tỷ đồng và tư nhân đầu tư 3.930 tỷ đồng.

Được biết, dự án đầu tư thi công Cảng Liên Chiểu, cộng có dự án di dời ga đường sắt và Tái phát triển thành thị thành thị Đà Nẵng, được thành thị Đà Nẵng xác định là 2 dự án trọng tâm có vai trò chọn lọc then chốt đối có sự phát triển chung của Đà Nẵng trong tương lai và khu vực phía Tây và Tây Bắc nói riêng.



Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net