Xây tuyến đường rộng 30m nối Đa Tốn với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Theo phê duyệt, tuyến một vài con phố có diện tích mặt cắt ngang điển hình 30m, gồm: lòng một vài con phố xe chạy rộng 2×7= 14m; vỉa hè hai bên rộng 2x8m, thích hợp có Quy hoạch phân khu thành thị NI 1, mật độ 1/5.000 đã được phê duyệt.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố Đa Tốn đi một vài con phố Hà Nội – Hải Phòng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, mật độ 1/500.

Theo phê duyệt, tuyến một vài con phố có chiều dài dao động 2,4km thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Điểm đầu (điểm 1) ở địa điểm giao có tuyến một vài con phố chân đê sông Hồng. Điểm cuối (điểm 12) giao có tuyến một vài con phố gom xa lộ Hà Nội – Hải Phòng (ở địa điểm hầm chui hiện có qua một vài con phố xa lộ Hà Nội – Hải Phòng).

Tuyến một vài con phố có diện tích mặt cắt ngang điển hình 30m, gồm: lòng một vài con phố xe chạy rộng 2×7= 14m; vỉa hè hai bên rộng 2x8m, thích hợp có quy hoạch phân khu thành thị NI 1, mật độ 1/5.000 đã được phê duyệt.

Để thực hiện quy hoạch, UBND TP.Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ thích hợp có nội dung chọn lọc này; bàn giao cho UBND huyện Gia Lâm để tổ chức công khai hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố, phục vụ công tác quản lý quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư thi công.

Giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp có Sở Quy hoạch – Kiến trúc và một vài đơn vị liên quan tổ chức mở bán công khai hồ sơ chỉ giới một vài con phố đỏ tuyến một vài con phố được UBND đô thị phê duyệt. Đồng thời, bàn giao hồ sơ cho UBND xã Đa Tốn để quản lý quy hoạch thi công dọc hai bên tuyến một vài con phố và một vài đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lập dự án đầu tư thi công theo quy định.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net