TPHCM yêu cầu tổng rà soát việc mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9)

UBND Thành phố vừa đề nghị một vài đơn vị liên quan áp dụng rà soát tất cả dự án đầu tư nâng cấp mở rộng các con phố Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ các con phố số 990 đến nút giao vành đai 2), quận 9.

Theo văn phòng UBND TP.HCM , thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp có một vài cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tất cả dự án đầu tư nâng cấp mở rộng các con phố Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ các con phố số 990 đến nút giao vành đai 2), quận 9 do Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC) lập.

UBND thành phố sẽ tham khảo thực hiện thí điểm theo quy trình mới về đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BT. Tổng mức đầu tư dao động 930 tỉ đồng. Trong đây chi cho giải phóng mặt bằng hơn 700 tỉ đồng. Hiện nay, dự án đang trình phê duyệt dự án đầu tư ở Sở GTVT TP.HCM, công trình chuẩn bị bắt đầu làm trong năm 2018.

Theo Thành phố, việc mở rộng các con phố Nguyễn Duy Trinh nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông và cung cấp nhu cầu phát triển thành phố dọc hai bên các con phố xa lộ, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, phong cảnhg thành phố.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *