TPHCM yêu cầu hoàn thành đồ án quy hoạch Khu liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc trước 31/5

UBND TP đã giao Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư lập quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có đề nghịđã đi vào hoạt động đồ án quy hoạch phân khu trước ngày 31/5/2018.

Theo đây, UBND đô thị giao UBND quận 2 cần chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư thi công công trình quận 2 (chủ đầu tư) khẩn trương đã đi vào hoạt động Báo cáo tìm hiểu tiền khả thi dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng tái an cư để đầu tư thi công Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao phối hợp có Sở Quy hoạch – Kiến căn cứ nội dung, ý tưởng phương án quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 đã được tuyển chọn; xác định vị trí khu vực ưu tiên cần tập trung thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công một số công trình phục vụ Seagames 31.

Về công tác xúc tiến, chọn lọc một số nhà đầu tư một số công trình trong Khu liên hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp có một số sở-ngành liên quan mời gọi một số nhà đầu tư tìm hiểu, lập đề xuất dự án và tham dự đầu tư, hoạt động và khai thác một số công trình ở một số phân khu công dụng này.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

23 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *