TP.HCM yêu cầu công khai chi tiết danh sách các dự án nhà ở xã hội

UBND TP.HCM vừa đề nghị Sở Xây dựng cung cấp danh sách một số dự án đầu tư thi công nhà ở xã hội đang triển khai trong GĐ 2018-2019 và các năm thứ hai để phổ biến công khai việc cho vay thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội đến một số đối tượng được thụ hưởng.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM được giao đề xuất Trung ương bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội.

UBND TP.HCM sẽ tham khảo phân bổ nguồn vốn cho một số quận huyện để triển khai thực hiện cho vay trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Trung ương giao. Các dự án đầu tư thi công nhà ở xã hội do Sở Xây dựng cung cấp và nhu cầu vay vốn về nhà ở xã hội của một số quận huyện.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ phát triển quỹ nhà ở xã hội tăng thêm 40 triệu m2 sàn GĐ 2016-2020, tức là gắng sức tạo ra 8 triệu m2 sàn nhà ở mỗi năm. Chỉ tiêu này, TP.HCM trước nay đều đã đi vào hoạt động và hướng tới cho đến 2020 đạt được 19,5 m2/người.

Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai thực hiện chính sách bán hàng hỗ trợ nhà ở xã hội trong thời gian qua nhằm thực hiện chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và ổn định phân khúc BDS.

Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn tiến triển rất chậm có nhiều gặp khó, vướng mắc.

Nguyên nhân là do vốn ngân sách bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong GĐ 2018-2020 là hơn 1.262 tỷ đồng trong tổng số 9.000 tỷ đồng, chỉ cung cấp dao động 13% so có đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội ở văn bản số 4177/NHCS-KHNV ngày 3/11/2016.

Riêng năm 2018 ngân hàng này chỉ được giao 500 tỷ đồng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được giải ngân. Theo quy định, có số vốn được giao 500 tỷ đồng thì Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ huy động thêm được 500 tỷ đồng để thực hiện chính sách bán hàng hỗ trợ nhà ở xã hội và chỉ cho vay đối có hộ gia đình, cá nhân.

Trong khi đây, nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho một số tổ chức tín dụng để cho vay thực hiện chính sách bán hàng nhà ở xã hội thì đến nay vẫn chưa được bố trí.

Hiện ở, cũng không có nguồn vốn để tiếp tục cho vay sau khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng theo quy định ở Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ đã giải ngân hết vào cuối tháng 12/2016.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net