TP.HCM: “Xoá sổ” hàng loạt ban quản lý dự án, tinh gọn bộ máy công

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trên địa bàn thành thị có 44 ban quản lý dự án có nhiệm vụ quản lý đầu tư thi công và 1 số sở – ngành không có ban quản lý, nhưng có thực hiện tính năng, nhiệm vụ về quản lý dự án đầu tư thi công.

Đó là: Khu Quản lý Giao thông thành thị số 1, Khu Quản lý Giao thông thành thị số 2, Khu Quản lý Giao thông thành thị số 3, Khu Quản lý Giao thông thành thị số 4, Khu Quản lý giao thông một số con phố thủy trực thuộc Sở Giao thông – Vận tải và Trung tâm Khai thác hạ tầng trực thuộc Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. Dù một số ban quản lý đã nỗ lực trong việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao, nhưng mô hình tổ chức như GĐ này đã làm cho nguồn vốn đầu tư phân tán, dàn trải.

Để giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về tính năng, nhiệm vụ, UBND TP.HCM đã trình Hội đồng nhân dân TP.HCM đề án sắp xếp lại một số ban quản lý dự án của TP.HCM, quận huyện, ban quản lý đầu tư một số khu thành thị, ban quản lý đầu tư một số dự án ODA theo phương án hình thành một số ban quản lý dự án đầu tư thi công chuyên ngành và khu vực đủ điều kiện và năng lực vận hành giúp UBND TP.HCM thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, quản lý có hiệu quả một số dự án trên địa bàn.

Cụ thể, thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư thi công một số công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM, trên cơ sở hợp nhất một số ban quản lý đầu tư thi công một số công trình thuộc một số Sở Y tế, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng thời, sáp nhập vào Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Nâng cấp thành thị.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư thi công một số công trình giao thông trực thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tách tính năng quản lý dự án về giao thông của Khu giao thông thành thị, Khu Quản lý một số con phố thủy nội địa và sáp nhập Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp GĐ 2 vào Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành thị.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư thi công hạ tầng thành thị trên cơ sở tách tính năng quản lý dự án của Trung tâm Chống ngập và hợp nhất có Ban Vệ sinh môi trường. Thành lập Ban Quản lý phát triển thành thị thành thị trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu Nam và Ban Quản lý Khu Tây Bắc.

Tổ chức lại Khu Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc thành Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc trực thuộc UBND TP.HCM. Thành lập Ban Quản lý dự án khu vực quận, huyện trên cơ sở kiện toàn Ban Quản lý đầu tư thi công công trình thuộc quận huyện.

Giữ nguyên Ban Quản lý dự án đầu tư thi công một số công trình nông nghiệp phát triển nông thôn, Ban Quản lý một số dự án đầu tư thi công Khu Công nghệ cao TP.HCM, Ban Quản lý một số con phố sắt thành thị, Trung tâm Khai thác hạ tầng. Chuyển Ban Quản lý thi công Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM từ trực thuộc UBND TP.HCM thành đơn vị trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Với mô hình chuẩn bị sắp xếp như trên, TP.HCM sẽ giảm được 11 đầu mối. So có biên chế, số lượng người làm việc được giao năm 2017, việc sắp xếp chuẩn bị giảm dao động 110 biên chế hành chính trở lên và có khả năng giảm số lượng người làm việc dao động 245 người.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net