Tp.HCM: Vi phạm về hoạt động xây dựng giảm rõ nét

Theo báo cáo tình hình kinh tế 7 tháng đầu năm của UBND Tp.HCM, làm việc thi công không phép trên địa bàn TP 2 quý đầu năm có 113/276 trường hợp, so có cộng kỳ giảm 28,5%; công trình sai phép là 85/276 trường hợp giảm 34,1%so có cộng kỳ năm ngoái.

Báo cáo chỉ ra, 7 tháng đầu năm, UBND tổ chức kiểm tra 12.082 lượtcông trình thi công(so có cộng kỳ giảm 1,2%), đã phát hiện 276trường hợp vi phạm hành chính về làm việc thi công, chiếm mật độ 2,3% trên tổng số lượtkiểm tra (so có cộng kỳ giảm 23,5%).

Song song đây, trong 7 tháng đầu năm, đô thị đã cấp mới 74 giấy chứng nhận lần đầu; cấp đổi, cấp lại 1.894 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho một số tổ chức trên địa bàn đô thị; cấp 1.588 giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi, cấp lại 35.982 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho cá nhân. Như vậy, TPđã cấp 4.045 giấy phép thi côngcó tổng tổng diện tích sàn thi công 1.298.860,33m2.

Ngoài ra, ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 1.717 công ty thành lập mới có vốn đăng ký kinh doanh 127.993,2 tỷ đồng, tăng 10,42% so cộng kỳ; có 21 dự án FDI cấp mới có tổng vốn đầu tư 124,37 triệu USD.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net