TP.HCM: Tổng rà soát các dự án sử dụng đất

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp có một vài cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát đối có một vài dự án đã có chọn lọc tạm giao đất của UBND TP.HCM theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Từ đây, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) sẽ có văn bản yêu cầu UBND một vài quận, huyện phối hợp rà soát, báo cáo công đoạn, tình hình thực hiện dự án, tình hình quản lý sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính của một vài tổ chức kinh tế được UBND TP.HCM chọn lọc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; báo cáo bằng văn bản gửi về Sở TNMT.

Hiện nay, Sở TNMT đang phối hợp nghiêm ngặt có một vài địa phương để kịp thời báo cáo UBND TP.HCM xử lý theo quy định.

Theo UBND TP.HCM, giai đoạn này trên địa bàn đô thị có nhiều dự án nhà ở sau khi có được pháp lý chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo quy định, mà mua bán. Theo đây, tổng số dự án được chấp thuận vị trí đầu tư và dự án có chọn lọc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vào mục đích phát triển nhà ở, sản xuất kinh doanh, phúc lợi công cộng đang thực hiện trên địa bàn TP.HCM là 1.269 dự án, tổng quy mô đất 18.930ha.

Đến nay, UBND TPHCM đã hủy bỏ, chấm dứt văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và chọn lọc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 577 dự án có 5.915ha và điều chỉnh quy mô của 10 dự án giảm 33,8ha.

UBND TP.HCM đã giao một vài cơ quan liên quan áp dụng công khai tài liệu xử lý một vài dự án triển khai chậm công đoạn, rà soát lý do đất để áp dụng cấp giấy chủ quyền, giấy phép thi công, chắc chắn ích lợi cho người dân.

Trong thời gian qua, TP.HCM rất kiên quyết xử lý một vài dự án chậm triển khai và dự án không khả thi, bằng một vàih thu hồi chủ trương đầu tư, hủy chọn lọc giao đất cho DN… Tuy nhiên, trên thực ở hiện trạng này vẫn còn khá nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến ích lợi chính đáng của người dân.

Nhiều ý kiến cho rằng, TP.HCM cần kiên quyết Bên cạnh đây, bởi có nhiều dự án kéo dài nhiều năm không triển khai, nhưng khi chủ đầu tư xin gia hạn thời gian để thực hiện công tác đền bù thì vẫn được nhận lời.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net