TP.HCM: Tổ chức đấu giá 9 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

UBND TP đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án bố trí nguồn vốn ngân sách TP đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh ở 9 lô đất trong Khu thành phố mới Thủ Thiêm để tổ chức đấu giá theo quy định.

Sở Giao thông vận tải được giao đề xuất phương án tổ chức đấu thầu chọn lọc nhà thầu, cung cấp một số điều kiện kỹ thuật và quy chuẩn công trình, để triển khai đầu tư thi công công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đất nói trên.

Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu thành phố mới Thủ Thiêm sẽ đề xuất hình thức, thời điểm và diện tích tổ chức đấu giá một số lô đất.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chắc chắn cơ sở pháp lý và một số quy định hiện hành để triển khai thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng một số lô đất trên; thực hiện dứt điểm trong quý 3/2018.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net