TP.HCM thúc tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo một số sở, ngành và một số đơn vị liên quan về thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Theo đây, đối có một số dự án đang triển khai, một số chủ dự án cần phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương GĐ 2016 – 2020 và năm 2018; đồng thời phối hợp có một số nhà tài trợ không ngừng nghỉ phân tích tình hình thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra thực địa, giám sát để xác định, xử lý kịp thời một số vướng mắc phát sinh.

Song song đây, TP.HCM yêu cầu một số đơn vị thúc đẩy công đoạn thực hiện và nâng cao mật độ giải ngân của một số dự án; phân tích khả năng giải ngân của từng dự án để kịp thời yêu cầu cấp có thẩm quyền triển khai một số thủ tục điều chuyển vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương từ một số dự án giải ngân thấp sang dự án có khả năng giải ngân cao hơn, trong đây ưu tiên bố trí đủ vốn cho một số dự án kết thúc Hiệp định trong năm kế hoạch.

Đối có một số dự án mới, một số chủ dự án cần đã đi vào hoạt động một số thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng dự án trước khi ký kết Hiệp định; đồng thời phối hợp có một số nhà tài trợ và một số sở, ngành liên quan chọn lọc theo lĩnh vực, dự án thích hợp có qui định bảo đảm hiệu quả dự án và lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực mà khu vực tư nhân chưa có khả năng, động lực, công nghệ để đầu tư, cân nhắc mức ưu đãi của nguồn vốn nước ngoài.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu khi lập đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, một số chủ dự án cần đề xuất cơ chế tài chính trong nước, phương án cân đối nguồn trả nợ trước khi trình một số cấp có thẩm quyền tham khảo, chọn lọc.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo một số cơ quan tính năng phân tích tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2018 và lập dự toán năm 2019; thi công kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước GĐ 2019 – 2021; đồng thời lập kế hoạch vay, sử dụng và trả nợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2019 và kế hoạch GĐ 2019 – 2021.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net