TP.HCM ra “tối hậu thư” chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận nhà đất trên địa bàn quận 12

UBND TP.HCM vừa yêu cầu UBND quận 12 chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Qua đây, Thành phố yêu cầu quận 12 tăng cường tiếp công dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiểm tra, xử lý một số hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất, khi UBND phường chưa kiểm tra đầy đủ một số pháp lý chứng cứ tạo lập nhà, đất, thời điểm thi công nhà mà chỉ lấy ý kiến khu dân cư.

UBND quận 12 cũng được giao phối hợp có một số cơ quan tính năng điều chỉnh quy hoạch chi tiết thành thị 1/2000 đối có 4 khu vực (phường Thạnh Lộc, phường An Phú Đông, phường Thạnh Xuân, phường Thới An) trên địa bàn quận; đồng thời xử lý một số hồ sơ tách thửa khu đất có địa điểm thuộc quy hoạch chi tiết thi công thành thị 1/2000 là quy hoạch đất villa vườn, đất nhà vườn tỷ lệ thấp (kết hợp phát triển du lịch) để giải quyết hồ sơ liên quan đến chuyển mục đích, tách thửa, cấp giấy chứng nhận và giải quyết hồ sơ nhà, đất nhìn chung trên địa bàn quận.

Ngoài ra, Sở Xây dựng được giao kiểm tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến việc thi công không đúng giấy phép được cấp ở khu đất phường Thạnh Lộc.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net