TP.HCM nói gì về các sai phạm liên quan đến đất đai tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn?

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM kiêm người phát ngôn của UBND TP, cho biết Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) có 2 sai phạm lớn trong quản lý đất đai và điều hành.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM 9 tháng của năm 2018, khi được nhiều phóng viên đặt câu hỏi về vô số sai phạm liên quan đến đất đai ở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, ông Hoan cho biết thêm UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo thành lập hội đồng kỷ luật mới để tham khảo kỷ luật lãnh đạo Sagri vì 1 vài sai phạm lớn theo kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trước đây, Tổng Kiểm toán nhà nước đã có thông báo kết quả kiểm toán chỉ ra 1 vài sai phạm nghiêm trọng đối có Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Cụ thể, Sagri có nhiều sai phạm liên quan đến sử dụng đất của Sagri và 1 vài công ty thành viên.

Đó là, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM đã giao khoán đất sản xuất cho 1 số hộ gia đình và cá nhân có địa chỉ cư trú ngoài địa bàn có đất giao khoán, giao khoán vượt hạn mức quy định.

Tại Sagri, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM còn 1 số qui mô đất cho vay, tranh chấp, lấn chiếm, chưa được thu hồi. KTNN cũng chỉ rõ, Sagri và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM cho thuê lại hơn 5,4ha đất không đúng quy định.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông Lâm Hải sản (100% vốn của Sagri) được xác định đã ký 10 hợp đồng góp vốn thành lập 1 vài pháp nhân mới để đầu tư trên 24 khu đất, có qui mô hơn 1.919ha.

Trong số 1.919ha này, Sagri đã bàn giao 140ha đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM cho Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sagri, bàn giao cho Công ty TNHH Nông nghiệp Vineco Sagri hơn 452ha, khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND TP.HCM, chưa có chọn lọc thu hồi và giao đất của cơ quan có thẩm quyền.

Điều này trái có quy định ở Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5039/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND TP về việc công nhận quyền sử dụng đất có Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM.

Trong số 10 hợp đồng hợp tác thì có 2 hợp đồng có ngành nghề kinh doanh BĐS, là ngành nghề phải thoái vốn theo Quyết định 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thuộc lĩnh vực không được phép đầu tư theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ; 6 hợp đồng đã thông báo dừng hợp tác nhưng chưa thanh lý hợp đồng.

Ngoài ra, Sagri còn ký 7 hợp đồng hợp tác (chưa lập pháp nhân mới) có 4 đơn vị để hợp tác kinh doanh trên 7 cơ sở nhà đất có tổng qui mô hơn 114ha.

Trong đây, Sagri có 6 hợp đồng hợp tác thực hiện theo phương thức việc tổ chức kinh doanh trên khu đất hoàn toàn do 1 vài đối tác toàn quyền chọn lọc. Bù lại, Sagri được hưởng 1 khoản lợi nhuận cố định không tùy thuộc vào kết quả kinh doanh trên khu đất. Thực chất của hợp đồng hợp tác là Sagri cho thuê lại đất, trái quy định và không có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND TP.HCM.

Ông Võ Văn Hoan, tài liệu thêm, sai phạm trên đã xảy ra ở 2 nhiệm kỳ trước đây, còn quản lý điều hành tổng công ty trách nhiệm thuộc về tổng giám đốc. Sai phạm trong điều hành đúng như báo chí đã nêu, đơn vị đã khắc phục. TP.HCM vừa thực hiện kiểm điểm tổng giám đốc. Hội đồng kỷ luật đã đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách.

Tuy nhiên, theo ông Hoan, UBND TP.HCM cảm thấy mức xử lý kỷ luật đây chưa đúng, chưa chính xác có mức sai phạm của ông Lê Tấn Hùng (Tổng Giám đốc SAGRI) nên UBND TP.HCM có chỉ đạo thành lập lại hội đồng kỷ luật mới để tham khảo lại hình thức kỷ luật. Hiện đang chờ hội đồng kỷ luật mới tham khảo, khi nào có kết quả, UBND TP.HCM sẽ thông báo rộng rãi.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net