TP.HCM: Kiến nghị giảm 2/3 thủ tục cấp phép xây dựng

Đó là 1 trong một số nội dung UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng trong cải một sốh thủ tục hành chính cấp phép xây dựng.

Theo tài liệu từ Văn phòng UBND TP.HCM, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận việc tiếp tục cải một sốh thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng theo hướng giảm từ 3 thủ tục (thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc xây dựng/kiến trúc bản vẽ xây dựng triển khai sau kiến trúc cơ sở và cấp giấy phép xây dựng) xuống còn 1 thủ tục là cấp giấy phép xây dựng.

UBND TP.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép tiến hành chính thức quy trình 1 cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng ở TP.HCM; đồng thời chấp thuận việc phân cấp cho 1 cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc xây dựng/kiến trúc bản vẽ xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

Việc thí điểm thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng trong thời gian qua là khả thi, đem lại tính tiện ích cao cho công ty.

Theo đánh giá của Cục Hải quan TP.HCM, chủ đầu tư được nộp hồ sơ cộng khi ba thủ tục (thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc xây dựng/kiến trúc bản vẽ xây dựng triển khai sau kiến trúc cơ sở và cấp giấy phép xây dựng); rút ngắn thời gian nhận kết quả giải quyết của cả ba thủ tục từ 122 ngày xuống còn 42 ngày do một số thủ tục được giải quyết ở 1 cơ quan nhà nước.

Nhiều vi phạm trong cấp phép xây dựng ở quận 1Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net