TP.HCM: Không bố trí ngân sách cho các chủ đầu tư chậm nộp quyết toán dự án đã hoàn thành

UBND TP.HCM đã đề nghị một vài cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư một vài dự án đã đi vào hoạt động sử dụng vốn nhà nước; thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án đã đi vào hoạt động; kiên quyết xử lý nhanh, giảm tồn đọng quyết toán dự án đã đi vào hoạt động hàng năm.

TP.HCM chỉ đạo một vài cơ quan thẩm tra cần đôn đốc, giải đáp chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án đã đi vào hoạt động; tổng hợp danh sách một vài chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán tính đến ngày 30/6/2018 để xử lý theo quy định.

Riêng Sở Xây dựng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm một vài chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm chế độ quyết toán dự án đã đi vào hoạt động; trong khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu thi công, sản xuất, kinh doanh chất liệu thi công; trong quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như trong kinh doanh BDS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

UBND TP.HCM sẽ không bố trí vốn ngân sách đối có một vài chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán tính đến ngày 30/6/2018.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net