TP.HCM: Hướng dẫn mới nhất về tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông

Ngày 5/3, tài liệu từ Sở Quy hoạch Kiến Trúc (QHKT) TP.HCM cho biết, vừa có văn bản giải đáp những quận, huyện về điều kiện, tiêu chí tách thửa đất ở có hình thành các con phố giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định 60/2017.

Cụ thể, lộ giới các con phố giao thông hình thành mới phải tuân thủ quy hoạch 1/2000 hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được duyệt. Nếu các con phố 12m trở lên phải chắc chắn có bề rộng tối thiểu là 7m, vỉa hè không nhỏ hơn 1m, lòng các con phố không nhỏ hơn 4m.

Đối có các con phố giao thông hình thành mới kết nối có các con phố giao thông hẻm đã có quy hoạch lộ giới từ 7m trở xuống thì các con phố giao thông hình thành mới không nhỏ hơn quy hoạch được duyệt. Trường hợp các con phố giao thông hẻm có lộ giới lớn hơn 7m và nhỏ hơn 12m thì các con phố giao thông hình thành mới không nhỏ hơn 7m.

Đối có khu vực chưa có quy hoạch lộ giới hẻm thì lộ giới các con phố giao thông mới phải thích hợp có Quyết định 88/2007 của UBND TP.HCM quy định về lộ giới và quản lý các con phố hẻm trong khu dân cư đã đi vào hoạt động.

Nếu các con phố giao thông mới hình thành mà ảnh hưởng đến những hộ dân liền kề, người sử dụng đất phải phối hợp có UBND phường, xã lấy ý kiến đồng thuận của hộ dân bị ảnh hưởng trước khi đề nghị thỏa thuận phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Khu đất chỉ được thực hiện những thủ tục tách thửa sau khi người sử dụng đất thực hiện hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và được cơ quan tính năng nghiệm thu, tiếp nhận.

Ngoài ra, Sở QHKT lưu ý, để chắc chắn đề nghị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thích hợp có quy hoạch, UBND quận, huyện khẩn trương thi công kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết thi công tỉ lệ 1/500 những khu đất quy hoạch có tính năng đất dân cư đã đi vào hoạt động, đất dân cư đã đi vào hoạt động kết hợp chỉnh tranh, kể cả đất dân cư thi công mới, đất sử dụng hỗ hợp có tính năng ở thuộc những trường hợp được tách thửa theo Quyết định 60. Chậm nhất trong quý II/2018, quận, huyện phải gửi kế hoạch này cho Sở QHKT để phối hợp thực hiện.

Trong thời gian chờ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, những trường hợp tách thửa có hình thành các con phố giao thông và hạ tầng kỹ thuật, quận huyện lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở QHKT về quy hoạch trước khi chấp thuận cho tách thửa. Sở sẽ có ý kiến bằng văn bản chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận công văn của những quận, huyện.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *