TP.HCM: Hơn 102 tỷ đồng xây đường tại Khu Công nghệ cao

Canhoorchidpark.net

Ban Quản lý một số dự án Đầu tư – Xây dựng Khu Công nghệ cao TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phê duyệt đầu tư Dự án Xây dựng các con phố D17 có tổng mức đầu tư gần 102,52 tỷ đồng, gồm 10 gói thầu và toàn bộ đều sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong đây, có 7 gói thầu sẽ được chỉ định thầu gồm: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và phân tích hồ sơ dự thầy (HSDT) giải đáp Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (TKBVTC-DT); Tư vấn khảo sát bước TKBVTC-DT; Tư vấn giám sát khảo sát bước TKBVTC-DT; Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT; Tư vấn lập HSMT và phân tích HSDT: Thi công thi công và lắp đặt thiết bị; Tư vấn giám sát thi công thi công và lắp đặt thiết bị; Bảo hiểm công trình thi công.

Các gói thầu được đấu thầu rộng rãi gồm: Tư vấn lập TKBVTC-DT có giá gói thầu 963 triệu đồng, chuẩn bị sẽ đấu thầu trong quý 1/2018; Gói thầu Tư vấn giám sát thi công thi công và lắp đặt thiết bị, có giá gói thầu 1.787 triệu đồng, sẽ đấu thầu trong quý 3/2018; Gói thầu Thi công thi công và lắp đặt thiết bị có giá gói thầu 94.722 triệu đồng và sẽ đấu thầu trong quý 3/2018.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *