TP.HCM: Đưa 5.500 căn hộ và nền đất tái định cư bán đấu giá để thu hồi vốn

Đó là khẳng định của Sở Xây dựng TP.HCM ở buổi giám sát của Hội đồng Nhân dân về hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất của TP.HCM ngày 30/6.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết trong 10 năm (từ 2006-2017), TP.HCM đã đầu tư thi công và dùng ngân sách mua lại hơn 40.000 căn hộ cao tầng, nền đất tái an cư để bố trí cho một số hộ dân bị ảnh hưởng trong một số dự án. Đã bố trí hơn 26.000 căn hộ cao tầng và nền đất, chiếm dao động 65%. Còn dư gần 14.000 suất tái an cư, tương đương có 35% chưa sử dụng, hiện Nhà nước đang quản lý.

Lý giải về lý do ở sao TP.HCM đang bị “thừa” đến 14.000 căn hộ cao tầng tái an cư, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết có hai lý do chính. Thứ nhất là do có sự một sốh tân về chính sách phân phối hàng pháp luật bồi thường, tái an cư. Theo đây, trước đây khi chính sách phân phối hàng bồi thường, tái an cư chưa sát có giá thị trường thì gần như 100% người dân chấp nhận nhận căn hộ cao tầng. Có trường hợp để ở nhưng cũng có trường hợp sau khi nhận tái an cư xong, họ đã phân phối lấy tiền đi nơi khác sinh sống.

Sau này khi chính sách phân phối hàng sát có giá thị trường thì rất nhiều người dân nhận tiền để tự lo nơi ở mới. Chỉ trừ các trường hợp không đủ tiền mua nhà ở thương mại thì mới nhận căn hộ cao tầng tái an cư. Điều này dẫn đến việc thừa căn hộ cao tầng so có nhu cầu đăng ký ban đầu của người dân.

Ngoài ra quá trình bố trí, tái an cư cũng chưa sát có cuộc sống của người dân. Có hiện trạng nơi tái an cư quá xa nơi ở cũ, có nơi thì điều kiện sinh hoạt không thuận lợi…

Về việc dư gần 14.000 căn hộ cao tầng và nền đất tái an cư, theo lãnh đạo Sở Xây dựng trong số này, đô thị sẽ tiếp tục giữ lại hơn 8.500 căn hộ cao tầng và nền đất giao cho một số quận huyện bố trí tái an cư cho người dân bị giải tỏa trong 153 dự án đã và đang dự kiến triển khai. Gần 5.500 căn hộ cao tầng và nền đất còn lại sẽ phân phối đấu giá để thu hồi vốn.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net