TP.HCM đã xóa 575 dự án treo

Theo Sở Tài nguyên-Môi trường TP.HCM, 1 số dự án giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020 có dao động 1.400 dự án.

Kể từ khi ban hành Nghị quyết 16/2012, HĐND TPHCM đã chỉ đạo UBND TP.HCM tổ chức rà soát và xóa 1 số dự án treo cũng như 1 số đồ án quy hoạch thiếu khả thi.

Qua kiểm tra, rà soát, TP.HCM đã xóa 575/1.300 dự án treo, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp về nhà, đất cho người dân.

Đối có các dự án treo còn lại, hiện Sở Tài nguyên-Môi trường phân thành 3 nhóm để xử lý. Nhóm 1 là đối có 1 số dự án đã có chọn lọc thu hồi đất, sẽ rà soát lại năng lực của chủ đầu tư đề xuất xử lý. Nhóm hai, 1 số dự án đã giao hoặc ủy quyền cho quận, huyện thu hồi.

Nhóm ba, toàn bộ dự án được giao trước Luật Đất đai 2013 đến nay Sở Tài nguyên-Môi trường đang xin ý kiến của Bộ Tài nguyên-Môi trường để xử lý.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net