TP.HCM: Công bố sai phạm hơn 2.000ha đất công tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có văn bản số 386/TB-KTTN thông báo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính, những làm việc liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn(Sagri). Trong đây, nhiều sai phạm liên quan đến sử dụng đất của Sagri và những công ty thành viên được chỉ rõ.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM đã giao khoán đất sản xuất cho 1 số hộ gia đình và cá nhân có địa chỉ cư trú ngoài địa bàn có đất giao khoán, giao khoán vượt hạn mức quy định.

Tại Sagri, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM còn 1 số quy mô đất cho vay, tranh chấp, lấn chiếm, chưa được thu hồi. KTNN cũng chỉ rõ, Sagri và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM cho thuê lại hơn 5,4ha đất không đúng quy định.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông Lâm Hải sản (100% vốn của Sagri) được xác định đã ký 10 hợp đồng góp vốn thành lập những pháp nhân mới để đầu tư trên 24 khu đất, có quy mô hơn 1.919ha.

Trong số 1.919ha này, Sagri đã bàn giao 140ha đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM cho Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sagri, bàn giao cho Công ty TNHH Nông nghiệp Vineco Sagri hơn 452ha, khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND TP.HCM, chưa có chọn lọc thu hồi và giao đất của cơ quan có thẩm quyền.

Điều này trái có quy định ở Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5039/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND TP về việc công nhận quyền sử dụng đất có Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM.

Trong số 10 hợp đồng hợp tác thì có 2 hợp đồng có ngành nghề kinh doanh BDS, là ngành nghề phải thoái vốn theo Quyết định 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thuộc lĩnh vực không được phép đầu tư theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ; 6 hợp đồng đã thông báo dừng hợp tác nhưng chưa thanh lý hợp đồng.

Ngoài ra, Sagri còn ký 7 hợp đồng hợp tác (chưa lập pháp nhân mới) có 4 đơn vị để hợp tác kinh doanh trên 7 cơ sở nhà đất có tổng quy mô hơn 114ha.

Trong đây, Sagri có 6 hợp đồng hợp tác thực hiện theo phương thức việc tổ chức kinh doanh trên khu đất hoàn toàn do những đối tác toàn quyền chọn lọc. Bù lại, Sagri được hưởng 1 khoản lợi nhuận cố định không tùy thuộc vào kết quả kinh doanh trên khu đất. Thực chất của hợp đồng hợp tác là Sagri cho thuê lại đất, trái quy định và không có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND TP.HCM.

Còn ở hợp đồng hợp tác dự án Cụm công nghiệp Láng Le – Bàu Cò, Sagri cũng tự ý nhữngh tân đối tác từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình giao thông Hồng Lĩnh sang Tổng công ty Cổ phần Phong Phú nhưng không có văn bản chấp thuận của UBND TP.HCM.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cũng cho biết, khi giao dịch dự án Khu nhà ở ở phường Phước Long B, quận 9, Sagri cũng không thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh những chỉ tiêu quy hoạch , xác định giá giao dịch không đúng, dẫn đến làm giảm tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

TP.HCM: Công bố sai phạm hơn 2.000ha đất công ở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Ảnh 1.

Với những vấn đề trên, KTNN đưa ra 6 vấn đề, yêu cầu những công ty được kiểm toán phải thực hiện.

Thứ nhất, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM khẩn trương rà soát những quy mô đất đã giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân không đúng quy định, để xử lý; thu hồi quy mô đất những hộ gia đình mượn, khoán trồng cỏ không đúng quy định.

Thứ 2, Sagri và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM rà soát lại để thanh lý những hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền có đất, được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, không đúng quy định.

Thứ 3, Sagri, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM khẩn trương khẩn trương giải quyết để thu hồi quy mô đất bị tranh chấp, lấn chiếm, cho vay

Thứ 4, Sagri, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM, Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông Lâm Hải sản và Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn khẩn trương phối hợp có những cơ quan công dụng của TP, ký hợp đồng thuê đất đối có quy mô đất chưa có hợp đồng thuê đất theo quy định.

Thứ 5, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông Lâm Hải sản thanh lý hợp đồng hợp tác có Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy, về việc góp vốn thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH Trung Thủy Sagri, do thuộc lĩnh vực không được phép đầu tư.

Thứ 6, Sagri thanh lý những hợp đồng hợp tác, góp vốn thành lập pháp nhân mới, để hợp tác đầu tư kinh doanh, trên những khu đất của Tổng công ty và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM, không đúng quy định. Ngoài ra, Sagri báo cáo những cơ quan công dụng của TP để xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, do nhữngh tân quy hoạch dự án Khu nhà ở, ở Khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9.

KTNN cũng yêu cầu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn chỉ đạo những đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kịp thời, đầy đủ những kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện cho KTNN trước ngày 30/11/2018.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net