TP.HCM công bố bảng giá mới cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

UBND TP.HCM vừa ban hành bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc có Nhà nước trên địa bàn. Bảng giá này được tiến hành đối có 1 vài cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, hoạt động cho thuê nhà ở thuộc có nhà nước và 1 vài cá nhân, tổ chức đang thuê nhà ở thuộc có Nhà nước.

Nếu nhà villa sử dụng cho nhiều hộ gia đình, giá thuê được tính như sau. Nhà phụ độc lập thì hộ sử dụng ký hợp đồng thuê nhà độc lập, giá thuê tính theo giá nhà ở bình thường.

Nhà chính villa, 1 vài hộ sử dụng căn cứ hợp đồng thuê nhà được ký, giá thuê được tính cho 1 hộ sử dụng độc lập, tiến hành nguyên giá thuê nhà villa theo hạng tương ứng. Nếu 2 hộ sử dụng, giảm 10% giá thuê nhà villa theo hạng tương ứng.

Trường hợp 3-5 hộ sử dụng, giảm 20% giá thuê nhà villa theo hạng tương ứng. Nếu 6-8 hộ sử dụng, giảm 30% giá thuê nhà villa theo hạng tương ứng. Trường hợp 9 hộ sử dụng trở lên, giảm 40% giá thuê nhà villa theo hạng tương ứng.

Ở bảng giá cho thuê nhà này, TP.HCM bỏ thu điều tiết tiền thuê nhà trong trường hợp hộ sử dụng tiết kiệm 1 phần quy mô khuôn viên hoặc 1 phần quy mô sử dụng để tự kinh doanh hoặc cho thuê lại.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai, giải đáp thực hiện thống nhất chọn lọc này trên địa bàn đô thị. Tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM giải quyết các gặp khó, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đơn vị quản lý và ký hợp đồng thuê nhà có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh giá thuê nhà theo chọn lọc này. Kể từ ngày chọn lọc này có hiệu lực, nếu Chính phủ điều chỉnh tăng tiền lương bổng căn bản thì giá thuê nhà được điều chỉnh tương ứng có mật độ tăng lương bổng căn bản.

Cụ thể:

TP.HCM mở bán bảng giá mới cho thuê nhà ở thuộc có Nhà nước - Ảnh 1.
TP.HCM mở bán bảng giá mới cho thuê nhà ở thuộc có Nhà nước - Ảnh 2.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net