TP.HCM chuyển cơ quan điều tra 3 sai phạm tại công ty Tân Thuận

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong về việc thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Trong đấy, có 3 vụ việc ở công ty này được chỉ đạo chuyển cơ quan điều tra.

Theo đấy, vụ thứ nhất là việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược ở Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, không chắc chắn lợi ích cổ đông của công ty, gây thiệt hại cho nhà nước.

Thứ hai, việc thẩm định giá của Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm định giá MHD, không đúng quy định, không thích hợp giá thị trường, dẫn đến khả năng gây thiệt hại cho Công ty Tân Thuận và vốn Nhà nước.

Thứ ba, việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác có Công ty Hồng Lĩnh thực hiện dự án, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không chắc chắn lợi ích của Công ty Tân Thuận.

Bên cạnh đấy, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Chánh Thanh tra TP.HCM thành lập đoàn thanh tra để thanh tra, làm rõ và kết luận theo quy định, đối có một số vụ việc như: Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Sài Gòn, chuyển thành Công ty cổ phần Tiếp vận đông Sài Gòn (ESL); việc quản lý và sử dụng vốn, việc điều hành làm việc sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần Tiếp vận đông Sài Gòn từ khi thực hiện cổ phần hóa đến nay; việc thực hiện Dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi và một số dự án khác do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Các vụ việc khác ở dự án Khu an cư An Phú Tây (do Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn làm chủ đầu tư), dự án của Công ty Tân Thuận và đơn vị thành viên trên địa bàn huyện Nhà Bè, cũng được giao thanh tra, làm rõ.

Về phía Công ty Tân Thuận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giao Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty xử lý trách nhiệm một số cá nhân, tổ chức có liên quan đến các sai phạm đã nêu.

Đồng thời chấn chỉnh, chấp hành quy định pháp luật trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế, tránh để đối tác chiếm dụng vốn mà không thực hiện hợp đồng, làm phát sinh các khoản công nợ tồn đọng lớn; chấn chỉnh công tác quản lý, đối chiếu công nợ phải thu đúng theo quy định, có giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ, độc đáo là một số khoản nợ phải thu quá hạn, để chắc chắn thu hồi vốn, nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty; thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ, đúng mật độ quy định, đối có một số khoản nợ phải thu khó đòi; chấn chỉnh việc nộp kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên kịp thời.

Đối có số dư kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2017 là 1.416.877.053 đồng, đấy là khoản được trích từ kinh phí, bởi thế yêu cầu Công ty hòa nhập vào lương khác. Công ty phải tuân thủ nghiêm Luật Xây dựng, Luật Kế toán, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh ở công ty… và một số quy định pháp luật liên quan; chấp hành quy định pháp luật về sử dụng hóa đơn chứng từ.

Ngoài ra, Công ty Tân Thuận phải chấm dứt việc vay ngân hàng không có trong kế hoạch tài chính của Công ty, xử lý nghiêm các sai phạm trong việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước về đi nước ngoài (đi công tác, đi việc riêng) của người lao động theo phạm vi quản lý của Công ty. Chấn chỉnh, khắc phục, thực hiện đúng quy định, quy chế việc đi công tác nước ngoài của người quản lý Công ty, người được cử làm đại diện vốn nhà nước ở một số công ty khác.



Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net