Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an công khai dự án nhà chung cư không đảm bảo về PCCC

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 29 đề nghị tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối có công tác quản lý, hoạt động, sử dụng nhà chung cư.

Theo đây, chỉ thị nêu rõ trong thời gian vừa qua, công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư vẫn còn 1 số hạn chế, bất cập chính như: Công tác quản lý chưa được thực hiện nghiêm túc; hiện trạng tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tổ chức hội nghị nhà chung cư; thành lập và chọn lọc công nhận ban quản trị nhà chung cư; chọn lọc đơn vị quản lý hoạt động nhà chung cư; xác định qui mô có chung – riêng; quản lý và sử dụng chi phí bảo trì phần có chung, chi phí quản lý hoạt động.

Đực biệt, việc bàn giao nhà ở khi chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy định, công tác phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập, nguy cơ cháy nổ cao… làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương và tạo dư luận không tốt trong cư dân.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối có việc quản lý, sử dụng, hoạt động nhà chung cư và khắc phục kịp thời một vài hạn chế, bất cập, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, rà soát sửa đổi, bổ sung một vài văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tính năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản trị, công ty quản lý hoạt động nhà chung cư và chủ có, chủ sử dụng chung cư.

Bộ Xây dựng có chế tài xử phạt một vài hành vi vi phạm đối có một vài tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, hoạt động nhà chung cư để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền tham khảo, ban hành. Đồng thời, tìm hiểu, sửa đổi, bổ sung một vài quy định về phần qui mô thuộc có chung và có riêng trong một vài quy chuẩn, nguyên tắc thi công có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp có một vài địa phương tăng cường phổ biến tuyên truyền một vài quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và một vài văn bản giải đáp thi hành; một vài một vàih thức, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy ở một vài chung cư.

Bộ Công an chỉ đạo một vài cơ quan tính năng nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thực hiện công tác nghiệm thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm một vài quy định về phòng cháy chữa cháy. Công khai trên Cổng tài liệu điện tử của Bộ Công an danh mục một vài dự án nhà chung cư không chắc chắn một vài quy định về phòng cháy chữa cháy, không mua bảo hiểm cháy nổ ép buộc theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, phân tích, kiến nghị các bất cập, vướng mắc của pháp luật về đất đai liên quan đến chế độ sử dụng, quản lý đất thi công khu chung cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất đối có nhà chung cư.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND một vài tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi chi phí bảo trì phần có chung của nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư đã ban hành; xử lý nghiêm một vài trường hợp thành viên Ban quản trị sử dụng chi phí bảo trì trái quy định của pháp luật. Yêu cầu một vài chủ đầu tư và một vài chủ có căn hộ chung cư mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và pháp luật kinh doanh bảo hiểm.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net