Thủ tướng: Truy trách nhiệm Chủ tịch tỉnh nếu để cò đất lộng hành ở đặc khu

Tại buổi họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về thi công một vài đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng diễn ngày 14/5, Thủ tướng yêu cầu phải có một vàih thức mạnh và hữu hiệu để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, rừng, môi trường và thi công.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải có một vàih thức mạnh ngăn chặn hiện trạng chuyển nhượng đất đai và thi công trái phép đang diễn biến phức tạp ở Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Đồng thời bảo đảm trật tự xã hội, không để “cò đất”, xã hội đen chuyển nhượng đất lộng hành đẩy giá lên cao, trên địa bàn. “Chủ tịch UBND một vài tỉnh này phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tiếp diễn hiện trạng trên”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh đây, Thủ tướng giao UBND một vài tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang phối hợp có Bộ Nội vụ và một vài Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương đã đi vào vận hành một vài Đề án thi công đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng để Hội đồng thẩm định tham khảo cho ý kiến kịp công đoạn trình Quốc hội.

Các địa phương chủ động dự kiến, triển khai một vài công việc trước và sau khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng được Quốc hội thông qua; tập trung thi công quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, chất lượng để lôi kéo đầu tư và bảo đảm sự phát triển lâu dài của đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng.

Song song có đây, chú trọng đào tạo, lôi kéo nguồn nhân lực chất lượng cao, kể cả nhân lực quản lý và chuyên môn đối có một vài ngành nghề được xác định là ưu tiên phát triển. Quan tâm vấn đề chọn lọc nhà đầu tư chiến lược vào một vài đặc khu.

Thủ tướng cũng yêu cầu một vài Bộ, ngành, cơ quan liên quan (Công an, Quân đội, Tài chính, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao…) dự kiến mọi công việc cần thiết, sớm giải đáp cụ thể một vài nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, vận hành… chủ động dự kiến để có thể triển khai thực hiện ngay khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng có hiệu lực và một vài Đề án thi công đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng khi được thông qua.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp có một vài cơ quan liên quan định hướng một vài cơ quan báo chí cung cấp tài liệu kịp thời, chính xác cho một vài tầng lớp nhân dân theo hướng tích cực, tạo đồng thuận trong xã hội; xử lý trường hợp tài liệu không chính xác, sai sự thật.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *