Thủ tướng “thúc” soạn thảo nghị định về đầu tư sân golf

Canhoorchidpark.net

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối có những dự án thi công và kinh doanh sân golf…

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến điều kiện kinh doanh đối có những dự án sân golf.

Theo đây, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có Bộ Tư pháp khẩn trương trình Chính phủ yêu cầu thi công Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Chính phủ tham khảo, chọn lọc về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Xét yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư sân golf, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham khảo, chọn lọc việc bổ sung quy hoạch sân golf trên cơ sở chắc chắn cung cấp đúng quy định về điều kiện hiện hành, tiêu chí thi công nêu ở Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 và những pháp luật khác có liên quan đến ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối có những dự án thi công và kinh doanh sân golf theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

Báo cáo mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cả nước hiện có trên 60 sân golf, trải đều trên gần 30 tỉnh thành cả nước. Dự kiến đến năm 2020, toàn quốc sẽ có gần 100 sân golf, được quy hoạch chủ yếu ở những khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng, không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…

Phá rừng thông, đồi cỏ hồng làm sân golf

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *