Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án phát triển thành thị thông minh bền vững Việt Nam GĐ 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu phát triển thành thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời chắc chắn tạo điều kiện đối có những tổ chức, cá nhân, người dân tham dự hiệu quả nghiên cứu kỹ, đầu tư thi công, quản lý phát triển thành thị thông minh; hạn chế những rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và những dịch vụ thành thị; nâng cao sức tranh đua của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Đề án phấn đấu đến năm 2020 thi công nền móng cơ sở pháp lý phát triển thành thị thông minh, tiến hành công tác dự trù đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu thành thị và thành thị.

Trong đây, thực hiện rà soát, thi công khung pháp lý chung về phát triển thành thị thông minh bền vững, ban hành những cơ chế chính sách bán hàng tiến hành cho những khu vực triển khai thí điểm; thi công và thí điểm triển khai tiến hành Khung tham chiếu ICT phát triển thành thị thông minh, thi công hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian thành thị, hợp nhất những dữ liệu đất đai, thi công trên nền móng GIS và những cơ sở dữ liệu khác.

thi công mô hình thích hợp trong quản lý dân cư, giao thông, đất đai và đầu tư thi công ở những khu vực thành thị thực hiện thí điểm; thi công cơ sở dữ liệu thành thị quốc gia GĐ 1; hỗ trợ tối thiểu 3 khu thành thị mới được đầu tư thi công tiến hành thí điểm những biện pháp thành thị thông minh… Đến năm 2025 thực hiện GĐ 1 thí điểm phát triển thành thị thông minh.

Trong đây, tiến hành thi công, đã đi vào hoạt động hành lang pháp lý, những quy định quy phạm pháp luật trên cơ sở sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm; triển khai tiến hành Khung tham chiếu ICT phát triển thành thị thông minh ở Việt Nam.

Công bố những nguyên tắc quốc gia ưu tiên phục vụ cho việc triển khai thi công thí điểm những thành thị thông minh, ưu tiên cho những lĩnh vực quản lý thành thị, chiếu sáng, giao thông, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, lưới điện, hệ thống cảnh báo rủi ro thiên tai và hệ thống hạ tầng ICT.

Phát triển hạ tầng dữ liệu không gian thành thị, hợp nhất những dữ liệu đất đai, thi công và những dữ liệu khác trên nền GIS ở những thành thị thí điểm GĐ; thí điểm tiến hành cơ chế cấp chứng nhận khu thành thị mới thông minh…

Định hướng đến năm 2030, đã đi vào hoạt động thí điểm GĐ 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết những thành thị thông minh, có khả năng lan tỏa.

Cụ thể, hình thành những chuỗi thành thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy Thủ đô Hà Nội, TP. HCM, đô thị Đà Nẵng, đô thị Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết những thành thị thông minh.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Đề án, phối hợp có những bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng công đoạn những nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

Bộ TT&TT được giao chủ trì, phối hợp có Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Bộ KH&CN và những bộ, ngành liên quan chỉ đạo, giải đáp những địa phương triển khai tiến hành Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM; quy định chung về phân cấp quản lý CSDL thành thị; thi công và ban hành những nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật về ICT tiến hành cho ĐTTM.

Bộ TT&TT cũng có trách nhiệm phối hợp có Bộ Xây dựng và những địa phương tổ chức thực hiện thí điểm phát triển ĐTTM; chủ trì, phối hợp có Bộ Xây dựng về phát triển hạ tầng ICT phục vụ phát triển ĐTTM; chủ trì, phối hợp có những bộ, ngành liên quan chỉ đạo, thống nhất quản lý về việc chắc chắn an toàn tài liệu thích hợp có quy định của pháp luật chuyên ngành; chỉ đạo những công ty ICT chắc chắn sẵn sàng hạ tầng ICT phục vụ phát triển ĐTTM.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net