Thủ tướng đồng ý điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Hạ Long

Thủ tướng Chính phủ chấp nhận UBND tỉnh Quảng Ninh lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành thị Hạ Long và trình thẩm định theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch thành thị.

UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành thị Hạ Long theo quy định pháp luật về quy hoạch thành thị.

Trước đây, để cung cấp đề nghị, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong GĐ tới, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành thị Hạ Long.

Thủ tướng chấp nhận điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Hạ Long - Ảnh 1.

Theo Bộ Xây dựng, do quy hoạch phân khu Hạ Long Xanh thuộc ranh giới hành chính thành thị Hạ Long (thành thị loại I), chưa thích hợp có đồ án quy hoạch chung thành thị Hạ Long (2013) về đất thi công thành thị, diện tích dân số, những khu tính năng thành thị…; vì vậy, để có cơ sở pháp lý phê duyệt quy hoạch phân khu Hạ Long Xanh ở thành thị Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành thị Hạ Long theo quy định pháp luật về quy hoạch thành thị.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *