Thủ tướng chỉ thị rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện những giải pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép thi công và những thủ tục liên quan, trong đây đáng chú tâm Thủ tướng đề nghị thời gian cấp sổ đỏ rút xuống còn 20 ngày.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương chủ trì, chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất từ 30 ngày theo phân tách của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày).

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *