Thu hồi hơn 176 tỷ đồng sai phạm liên quan đến đất đai ở Hậu Giang

Ngoài kiểm điểm rút bí kíp 4 tập thể và 17 cá nhân, Hậu Giang cũng đã xử lý, thu hồi được hơn 176 tỉ đồng.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 344 ngày 14/3/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, đầu tư thi công căn bản GĐ 2011-2016 ở địa phương này.

Thu hồi hơn 176 tỷ đồng sai phạm liên quan đến đất đai ở Hậu Giang - Ảnh 1.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa thu hồi hơn 176 tỷ đồng sai phạm liên quan đến đất đai.


Ngoài kiểm điểm rút bí kíp 4 tập thể và 17 cá nhân, Hậu Giang cũng đã xử lý, thu hồi được hơn 176 tỉ đồng, đạt 77% tổng số tiền Thanh tra Chính phủ buộc thu hồi là gần 229 tỉ đồng.

Theo đây, UBND tỉnh Hậu Giang đã kiểm điểm, rút bí kíp đối có 4 tập thể, gồm: tập thể UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, kiểm điểm rút bí kíp đối có 17 cá nhân là giám đốc Sở, thủ trưởng một vài cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra phát hiện việc xác định giá đất để giao đất, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng ở một vài khu, cụm công nghiệp của tỉnh Hậu Giang không đúng quy định dẫn đến chênh lệch gần 53 tỉ đồng; 21 trường hợp nhận mua bán đất để thực hiện dự án nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không chuyển mục đích sử dụng nhưng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai dự án.

Qua đây, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thu hồi gần 229 tỉ đồng, thu hồi một vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định, đồng thời tham khảo, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan./.

Chủ tịch Quốc hội: Nhiều người giàu lên, thành đại gia BĐS từ đất đaiTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net