Thanh tra đột xuất cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Ngày 16/10, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký chọn lọc thanh tra đột xuất việc quản lý, thực hiện, khai thác dự án xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển một số con phố xa lộ Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Theo đây, đoàn thanh tra do Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT Trần Ngọc Bảo làm Trưởng đoàn, thành viên đoàn ngoài cán bộ Thanh tra bộ, còn có cả cán bộ trung lập.

Đoàn sẽ thực hiện thanh tra một số GĐ triển khai thực hiện dự án; thời gian thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Ông Thể ủy quyền cho Chánh Thanh tra Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch thanh tra; gia hạn thời gian thanh tra và bổ sung, một sốh tân thành viên đoàn thanh tra theo đề nghị của trưởng đoàn thanh tra; xử lý các kiến nghị của đoàn thanh tra và giám sát làm việc của đoàn thanh tra.

Đây là văn bản thứ 3 do ông Thể trực tiếp ký liên quan tới hư hỏng ở dự án xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Hai văn bản trước đây được phát đi ngày 11 và 15/10.

Theo kế hoạch của VEC, chuẩn bị việc khắc phục hư hỏng mặt một số con phố sẽ xong trước 11h ngày mai (17/10).

Dự án xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi có vốn đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng, bằng vốn vay JICA (Nhật Bản), Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án được giao cho VEC làm chủ đầu tư và khai thác, thu phí để thu hồi vốn dự án. VEC hiện là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ trách nhiệm xa lộ 34.000 tỷ hư hỏngTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net