“Soi” sử dụng đất công, kiểm toán nhà nước đề nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng

Tập trung kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, như sử dụng đất công; các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, TCty nhà nước; đầu tư theo hình thức BOT, BT… Hoạt động kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong 6 tháng đầu năm đã thu được nhiều kết quả trong đây đã kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng.

Tại cuộc họp tổng kết vận hành kiểm toán trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, tính đến ngày 30.6.2018 KTNN đã triển khai 135/229 cuộc kiểm toán theo kế hoạch và kết thúc kiểm toán 91 cuộc. Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối có 48 dự thảo BCKT và 14 BCKT đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng trong đây tăng thu NSNN 12.614 tỉ đồng, giảm chi NSNN 8.600,4 tỉ đồng; kiến nghị khác 1.454,6 tỉ đồng.

Theo phân tách của KTNN, 1 số đoàn kiểm toán có kết quả vượt trội như Chuyên đề công tác quản lý hoàn thuế GTGT năm 2017; Chuyên đề Quản lý và sử dụng vốn ODA GĐ 2015-2017; 1 số cơ chế, chính sách bán hàng bất cập trong quản lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước… Đồng thời, qua kiểm toán KTNN đã kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tìm hiểu, sửa đổi, thu hồi nhiều văn bản; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối có hàng chục tập thể và cá nhân.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã cung cấp 08 bộ hồ sơ kiểm toán cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tòa án, Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; tổng hợp các vụ việc chuyển điều tra, kiến nghị điều tra từ kết quả kiểm toán năm 2017 gửi Bộ Công an để chỉ đạo điều tra; cung cấp các kiến nghị khởi tố của KTNN trong GĐ 2015-2017 theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; KTNN đã cung cấp cho Ban Nội chính Trung ương tài liệu về 17 vụ việc KTNN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra từ kết quả kiểm toán trong GĐ từ 2012-2017.

Bên cạnh đây, KTNN cho biết đã phân giao rõ trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc và chú trọng vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, TCty nhà nước; đầu tư theo hình thức BOT, BT; quản lý vốn chủ có, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu công ty nhà nước…

Trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã đã đi vào hoạt động Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 có kết quả xử lý tài chính là 91.322 tỉ đồng (trong đây, tăng thu NSNN 19.109 tỉ đồng; giảm chi NSNN 18.447 tỉ đồng; tăng giá trị công ty, giá trị vốn nhà nước ở các công ty trước khi cổ phần hóa 9.639 tỉ đồng; xử lý tài chính khác 44.127 tỉ đồng).

Đại diện KTNN cho biết trong 6 tháng cuối năm sẽ tăng cường các cuộc kiểm soát chất lượng, thanh tra đột xuất, trực tiếp để chấn chỉnh kịp thời đối có các sai sót, tồn ở ngay trong quá trình thực hiện kiểm toán, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, người đứng đầu đơn vị, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, tổ trưởng nếu xảy ra sai phạm hoặc để cấp dưới xảy ra sai phạm trong phạm vi trách nhiệm quản lý được giao…

Đất công, nhà ở công nhân sẽ nóng nghị trườngTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net