Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam: Thực hiện các dự án BT theo nhu cầu của địa phương

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản cho biết về việc đầu tư 1 số dự án giao thông trên địa bàn theo hình thức BT (Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao) là theo nhu cầu tình hình địa phương.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, để kết nối hạ tầng, phát triển thành thị mới Điện Nam – Điện Ngọc theo định hướng quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kết nối giao thông thông suốt trên tuyến các con phố dẫn phía bắc cầu Cửa Đại, từ năm 2012 đến nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư 1 số dự án cấp thiết theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT).

Đến nay, có 04 dự án BT đang triển khai, gồm: Dự án tuyến các con phố nối tuyến ĐT.603A có tuyến ĐT.607 thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7-Km4+378,85; Dự án các con phố trục chính thành thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (ĐT.603 nối dài), lý trình Km2+280 – Km2+926, thị xã Điện Bàn; Dự án Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành; Dự án Cầu Km0+3017 (cầu Đế Võng) trên tuyến các con phố dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại..

Trong đây dự án tuyến các con phố nối tuyến ĐT.603A có tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, do Ban Quản lý phát triển thành thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (nay chuyển cho UBND TX Điện Bàn) là cơ quan nhà nước được UBND tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty cổ phần Bách Đạt An) làm nhà đầu tư.

Dự án được ký kết trên tiêu chuẩn Nhà nước cân đối 1 số quỹ đất 1 số dự án trong Khu thành thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có tổng tổng diện tích 105ha. Việc chi trả dự án BT bằng quỹ đất thực hiện theo tiêu chuẩn ngang giá bù trừ chênh lệch giữa giá trị dự án BT và quỹ đất chi trả. Trường hợp giá trị quỹ đất chi trả lớn hơn giá trị dự án BT thì Nhà đầu tư phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách Nhà nước.

Tại thời điểm Nhà đầu tư đề xuất vào cuối năm 2014 và được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2015, giá đất trên phân khúc giảm theo xu hướng chung của cả nước nên việc cân đối quỹ đất có tổng diện tích nêu trên để giao cho Nhà đầu tư là thích hợp.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đề xuất ở Quyết định số 3907/QD- UBND ngày 11/12/2014; phê duyệt báo cáo nghiên cúu khả thi ở Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 04/9/2015; ký kết hợp đồng dự án BT vào ngày 26/2/2016; thời gian thực hiện 730 ngày (giai đoạn này được UBND thị xã Điện Bàn gia hạn thực hiện thêm 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để thi công thi công công trình).

Theo chọn lọc phê duyệt, dự án đầu tư có tổng diện tích chiều dài các con phố 1.891m, mặt cắt các con phố rộng 20m; Giá trị hợp đồng BT được ký kết là 69.390.225.000 đồng (không tính giá thành bồi thường, GPMB do ngân sách Nhà nước bố trí thực hiện). Quỹ đất chuẩn bị giao cho nhà đầu tư để thực hiện dự án khác chi trả vốn đầu tư dự án BT gồm 06 khu đất, tổng diện tích dao động 105 ha.

Hiện nay, dự án các con phố nối tuyến ĐT.603A có tuyến ĐT.607, lý trình Km2+487,7-Km4+378,85 đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đạt 72%, khối lượng còn lại chưa thực hiện được do có vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, đang được UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục thực hiện.

Đến thời điểm giai đoạn này, nhà đầu tư và Ban Quản lý phát triển thành thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đã đề xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường thi công phương án giá đất trình Hội đồng thấm định giá đất tỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất và giao cho Nhà đầu tư 3 khu đất, có tống tổng diện tích đất giao là 47,45ha, số tiền sử dụng đất phải nộp (sau khi trừ giá thành đầu tư hạ tầng, giá thành GPMB và TĐC) là 50,491 tỷ đồng;

Ngoài dự án các con phố nối tuyến ĐT.603A có tuyến ĐT.607, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cũng cho biết 3 dự án còn lại đang triến khai GPMB và san lấp mặt bằng, địa phương chưa đề xuất phương án giá đất giao cho nhà đầu tư. Các dự án này cũng được thực hiện theo đúng quy định và mức giá thích hợp vì thời điểm triển khai dự án giá đất ở 1 số khu vực dự án thấp gấp nhiều lần so có giai đoạn này.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp có 1 số Sở liên quan rà soát, xác định lại giá đất hiện hành đối có 1 số khu đất còn lại đã thỏa thuận giao cho 1 số nhà đầu tư thực hiện để tạo vốn chi trả 1 số dự án BT. Trường hợp giá trị quỹ đất để chi trả lớn hơn giá trị dự án BT, UBND thị xã Điện Bàn sẽ báo cáo đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam hướng xử lý phần chênh lệch theo hướng giảm tổng diện tích đất giao cho nhà đầu tư.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net