Sẽ cưỡng chế các công trình vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn vào ngày 17/5

Theo ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (Hà Nôi), sáng 17/5, quận sẽ tổ chức cưỡng chế những công trình vi phạm trật tự thành thị ở dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ ở phường Quan Hoa.

Theo Kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ những công trình vi phạm trật tự thành thị ở Dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ (phường Quan Hoa) của UBND quận Cầu Giấy, quận sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ những công trình vi phạm trật tự thi công ở Dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ, chắc chắn xử lý triệt để những công trình vi phạm.

Sẽ cưỡng chế những công trình vi phạm trên các con phố Nguyễn Khánh Toàn vào ngày 17/5 - Ảnh 1.

Những công trình vi phạm trên mương thoát nước ở các con phố Nguyễn Khánh Toàn sẽ bị cưỡng chế vào ngày 17/5 tới đó.

Tiến hành lắp đặt hàng rào tôn sau khi đã đi vào hoạt động công tác cưỡng chế, chắc chắn không để xảy ra hiện trạng tái vi phạm.

Nắm chắc tình hình an ninh trật tự, chắc chắn tuyệt đối an toàn trước, trong và sau cưỡng chế. Tổ chức thực hiện cưỡng chế đúng pháp luật, chắc chắn an toàn cho người, tài sản, phương tiện và những lực lượng tham dự cưỡng chế thu hồi đất, không để xảy ra sự cố bất ngờ”.

Theo những Quyết an cưỡng chế đã được UBND quận Cầu Giấy ban hành, thời gian cưỡng chế từ 8 giờ 00 phút ngày 17/5/2018 đến khi kết thúc (trong thời gian hành chính). Địa điểm cưỡng chế là phạm vi Dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ ở các con phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, đô thị Hà Nội.

Sẽ cưỡng chế những công trình vi phạm trên các con phố Nguyễn Khánh Toàn vào ngày 17/5 - Ảnh 2.
Các công trình vi phạm trật tự thành thị ở Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ ở phường Quan Hoa sẽ bị cưỡng chế từ khi 8h ngày 17/5/2018.

Về nơi tạm giữ tài sản cưỡng chế, ông Trần Việt Hà cho biết UBND phường Quan Hoa có trách nhiệm bố trí vị trí, mặt bằng để tạm giữ tài sản.

Về công tác dự tính thực hiện cưỡng chế, UBND phường Quan Hoa theo phân công ở mục 5 phần 1, có trách nhiệm thông báo đến người đang cư trú, cơ sở kinh doanh, người sử dụng đất ở khu vực cưỡng chế về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế, chậm nhất ngày 10/5/2018 (có lập biên bản thông báo).

Ngày 15/5/2018, Công ty Điện lực Cầu Giấy ứng dụng kiểm tra cắt điện ở khu vực cưỡng chế.

Ngày 16/5/2018, những thành phần tham dự cưỡng chế họp rà soát công tác dự tính cưỡng chế ở UBND phường Quan Hoa.

Nói về những bước ứng dụng cưỡng chế, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: “Đúng 7h30 ngày 17/5, những lực lượng, thành phần tham dự buổi cưỡng chế có mặt ở UBND phường Quan Hoa, quán triệt kế hoạch sau đó đi đến đến hiện trường tổ chức cưỡng chế.

Triển khai công tác bảo vệ và những phương pháp chắc chắn an ninh, trật tự, an toàn trong khu vực thi hành công vụ và những khu vực có liên quan trong suốt quá trình thi hành cưỡng chế (chú ý kiểm tra điện, phòng chống cháy, nổ).

Công bố những Quyết an cưỡng chế thi hành Quyết định ứng dụng phương pháp khắc phục hậu quả. Kiểm tra, rà phá bom mìn, chất liệu nổ và đi đến trọn vẹn người ra khỏi khu vực thực hiện cưỡng chế phá dỡ. Thống kê, niêm phong và đi đến tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế theo quy định; tháo dỡ và cưỡng chế theo quy định.

Hà Nội giảm 2 công trình vi phạm trật tự thi côngTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *