Rà soát quy hoạch vùng “nóng” nhất khu Đông Sài Gòn

UBND TP.HCM đề nghị lãnh đạo quận 2 phân loại quỹ đất trên địa bàn, đặc trưng là đất công sản, tránh để sử dụng sai mục đích, sai quy hoạch, bị chiếm dụng.

Theo đây, Thành phố đề nghị chính quyền quận cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi một số hình thức kinh doanh từ hộ cá thể lên công ty; rà soát kỹ các vấn đề còn tồn đọng, giải quyết hiệu quả một số vấn đề liên quan công tác quy hoạch thành thị, thi công không phép, sai phép và thích hợp thực ở; chắc chắn quy hoạch về phòng cháy chữa cháy.

Về đầu tư thi công căn bản, quận cần quan tâm ngay từ đầu năm, đặc trưng là công đoạn giải ngân, không để hiện trạng giải ngân 0%.

Về cải một sốh hành chính, quận cần áp dụng công nghệ tài liệu, dịch vụ công trực tuyến, phối hợp nghiêm ngặt có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 2 tăng cường giám sát, khảo sát sự hài lòng của người dân, trách nhiệm người đứng đầu, việc thực thi nhiệm vụ của cấp dưới.

Ngoài ra, UBND Thành phố đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đô thị giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thuộc diện nhà nước quản lý đối có phần đất có qui mô và hình thế nhỏ hẹp cho chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn đô thị.

TP.HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất từ ngày 25/3/2018

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *