Quy hoạch Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

(canhoorchidpark.net) Quy hoạch xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Đồ án QHCT mật độ 1/2000 khu dân cư Phước Kiển (khu đất giữa đường Lê Văn Lương, sông Long Kiển, rạch Ông Bốn), xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (Quyết định phê duyệt số 1394/QĐ-UBND ngày 26/12/2008)

quy-hoach-xa-phuoc-kien-nha-be

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ PHƯỚC KIỂN (KHU NAM SÀI GÒN GĐ 3), HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN đô thị HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ bắt đầu thực hiện quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UB-QLĐT ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung huyện Nhà Bè;
Xét yêu cầu của Sở Quy hoạch – phối cảnh tại Tờ trình số 1869/TTr-SQHKT ngày 05 tháng 7 năm 2011 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 khu dân cư Phước Kiển (Khu Nam Sài Gòn thời kỳ đầu 3), huyện Nhà Bè,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 khu dân cư Phước Kiển (Khu Nam Sài Gòn thời kỳ đầu 3), huyện Nhà Bè với các nội dung bài viết chính như sau:

 1. Vị trí, diện tích và phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch:

Quy mô khu đất: tổng diện tích khu đất quy hoạch là 156,44 ha.

Khu vực quy hoạch thuộc địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Các mặt khu đất được giáp giới như sau:

– Phía Bắc : giáp rạch Đỉa;

– Phía Nam: giáp rạch Cá Sấu;

– Phía Đông: giáp khu định cư Phước Kiển;

– Phía Tây: giáp sông Ông Lớn và kinh Cây Khô.

 1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị: Ban quản lý Đầu tư bắt đầu thực hiện Công trình huyện Nhà Bè.
 2. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị: Công ty Tư vấn Quy hoạch & trở nên Đô thị HCMC.
 3. Danh mục hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị:

– Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch;

– Bản đồ tình trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng;

– Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị;

– Bản đồ cơ cấu quy hoạch phân khu mật độ 1/2000.

 1. Tính chất của khu vực quy hoạch: khu dân cư xây mới.
 2. Dự báo quy mô dân số, các chỉ tiêu có thể dùng đất, cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch:

6.1. Dự báo quy mô dân số: khoảng 26.000 người.

6.2. Các chỉ tiêu dự kiến về có thể dùng đất, cơ sở hạ tầng xã hội và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch:

STTLoại chỉ tiêuĐơn vị tínhTheo đồ án QHCT XD ĐT mật độ 1/2000 đã được UBND huyện Nhà Bè phê duyệtNhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu mật độ 1/2000
AChỉ tiêu có thể dùng đất toàn khum²/ người89,460,2
BChỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình toàn khum²/ người75,652,1
CCác chỉ tiêu có thể dùng đất trong các đơn vị ở
– Đất công trình dịch vụ đô thị cấp đơn vị ởm²/ người4,93,4
trong đó, đất giáo dụcm²/ người4,12,7
– Đất cây xanh có thể dùng công cộngm²/ người4,15,3
– Đất giao thông (gồm từ đường cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà ở)m²/ người18,111,1
DCác chỉ tiêu cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị
Tiêu chuẩn cấp nướcLít/người/ngày200200 – 300
Tiêu chuẩn thoát nướcLít/người/ngày200200 – 300
Tiêu chuẩn cấp điệnKwh/người/năm1.5002.500
Tiêu chuẩn rác thải, chất thảikg/người/ngày1,01,2
 1. Nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng trong khu vực quy hoạch:

Nghiên cứu chỉnh trang khu dân cư hiện hữu giáp đường Đào Sư Tích theo hướng tránh gây xáo trộn đời sống người dân. Khuyến khích người dân hợp tác đầu tư vào những dự án xây dựng nhóm ở tập trung nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng có thể dùng đất và thay đổi dần bộ mặt đô thị.

Công trình công cộng: cần tính toán lại khả năng cung cấp của các công trình hiện hữu. có nhu cầu phân bổ hợp lý giữa các đơn vị ở và bán kính phục vụ đảm bảo phù hợp cho từng khu vực.

Công viên cây xanh: tận dụng các quỹ đất trống, hoang hóa nhằm phân bổ diện tích công viên cây xanh và sân chơi TDTT tập trung cho các đơn vị ở.

 1. Hồ sơ sản phẩm của đồ án, lịch trình và tổ chức thực hiện:

8.1. Hồ sơ sản phẩm:

STTTên hồ sơ sản phẩmSố lượng
AHồ sơ Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu:05 bộ
1Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung huyện Nhà Bè – mật độ: 1/5.000 – 1/10.000
2Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu – mật độ: 1/2000
3Thuyết minh Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu (kèm các bản vẽ nêu trên)
BHồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu :16 bộ
1Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất – mật độ: 1/5.000 – 1/10.000
2Bản đồ tình trạng kiến trúc, cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng – mật độ: 1/2.000
3Các bản đồ tình trạng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ không gian sống – mật độ: 1/2.000
4Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng có thể dùng đất – mật độ: 1/2.000
5Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan – mật độ: 1/2.000
6Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng – mật độ: 1/2.000
7Các bản đồ quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác và không gian sống – mật độ: 1/2.000
8Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật – mật độ: 1/2.000
9Bản đồ đánh giá không gian sống vị trí đắc địa – mật độ: 1/2.000
10Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu
11Thuyết minh tổng hợp, văn bản pháp lý liên quan, tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt đồ án
CĐĩa CD lưu trữ toàn bộ các file của hồ sơ sản phẩm01 đĩa

8.2. Tiến độ và tổ chức thực hiện:

 1. a) Tiến độ thực hiện: thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu giảm tải 09 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ.
 2. b) Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư : Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè.

Đơn vị tư vấn : Công ty Tư vấn Quy hoạch & trở nên Đô thị HCMC.

Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch – phối cảnh.

Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố.

 1. Các điểm lưu ý khi nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch phân khu:

Về đất công trình giáo dục: Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp về các chỉ tiêu đất giáo dục theo QCXDVN 01:2008 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 04 năm 2008 của Bộ bắt đầu thực hiện.

Về kiến trúc cảnh quan – phối cảnh đô thị khu vực: lưu ý việc tổ chức kiến trúc cảnh quan dọc các trục đường chính và khu vực, đặc trưng là tổ chức kiến trúc cảnh quan tại khu vực dọc đường Đào Sư Tích.

Về bố trí các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật: nghiên cứu bố trí các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cho khu vực quy hoạch và cấp đô thị, phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung huyện Nhà Bè.

Cải tạo mở rộng các tuyến đường hiện hữu cho phù hợp mạng lưới giao thông theo quy hoạch chung huyện Nhà Bè và theo quy chuẩn xây dựng, song song với việc nâng cấp hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Cần cập nhật các dự án, các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt và thực hiện nối kết cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và phù hợp với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng mật độ 1/500 và mật độ 1/2000 (quy hoạch phân khu) tiếp giáp khu vực đồ án quy hoạch.

Hiện nay, hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Nhà Bè đang trong quá trình thiết lập thẩm định, chưa được phê duyệt. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 cần cập nhật những thay đổi (nếu có) theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung huyện Nhà Bè được duyệt.

Hình thức quy cách thể hiện bản vẽ theo quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ bắt đầu thực hiện về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

Điều 2. Quyết định đính kèm các bản vẽ, thuyết minh lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 khu dân cư Phước Kiển (Khu Nam Sài Gòn thời kỳ đầu 3), huyện Nhà Bè được nêu tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

– Sở Quy hoạch – phối cảnh, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Ban quản lý Đầu tư bắt đầu thực hiện Công trình huyện Nhà Bè và đơn vị Tư vấn phối cảnh lập bản đồ tình trạng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu đánh giá tình trạng trong hồ sơ bản vẽ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 khu dân cư Phước Kiển (Khu Nam Sài Gòn thời kỳ đầu 3), huyện Nhà Bè.

– Việc tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 phải lưu ý đảm bảo khoảng cách ly an toàn của hành lang bờ sông, kênh, rạch theo Quyết định số 150/2004/QĐ ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định quản lý, có thể dùng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đảm bảo sự kết nối đồng bộ giữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đồ án nghiên cứu với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

– Giao Ban quản lý Đầu tư bắt đầu thực hiện Công trình huyện Nhà Bè phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè khẩn trương tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 trong thời hạn theo quy định để làm cơ sở quản lý xây dựng đô thị, phát triển đô thị theo quy hoạch.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch – phối cảnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở bắt đầu thực hiện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Kiển, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

Tìm hiểu thêm Thông Tin Quy Hoạch Huyện Nhà Bè Đến Năm 2020

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *