Quảng Ninh: Không phê duyệt các dự án có mục đích phân lô, bán nền

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo ngành Xây dựng cần không ngừng nghỉ rà soát, chủ động tìm hiểu các quy hoạch để chắc chắn tính đồng bộ, kết nối các quy hoạch. Liên quan đến việc cấp phép thi công cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra để tránh các sai phạm.

Song song đây, Sở Xây dựng cũng cần tham mưu cho tỉnh khuyến khích phát triển các chất liệu thi công nhân tạo, chất lượng tốt để đưa vào các công trình thi công. Thực hiện thanh, kiểm tra, phân tích hiệu quả phân cấp cho các địa phương trong tìm hiểu thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngành Xây dựng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, trong công tác quản lý quy hoạch, trách nhiệm không chỉ riêng ngành Xây dựng, mà còn là trách nhiệm chung của các địa phương. Do vậy, các địa phương cần phối hợp nghiêm ngặt có Sở Xây dựng về các nội dung liên quan. Riêng đối có công tác quản lý thành phố, các địa phương cần thi công quy chế kiến trúc để thực hiện; thi công quy hoạch khu vực thu gom chất thải rắn, nước thải sinh hoạt cụ thể.

Đối có vấn đề quy hoạch, dứt khoát phải thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước. Do đây, Sở Xây dựng, các địa phương và đơn vị được giao thẩm quyền quản lý cần tăng cường hiệu quả trong công tác tìm hiểu, lập, thẩm định, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. Đảm bảo tính đồng bộ trong toàn bộ các quy hoạch, tránh sự chồng chéo, quy hoạch sau phá vỡ quy hoạch trước. Trong phân cấp quản lý quy hoạch cần phải chắc chắn tính hài hòa, thống nhất giữa các cấp.

Đối cóvấn đề nhà đất, cần quan tâm đến thi công nhà ở cho người có lương thấp, độc đáo là cho đối tượng là công nhân các khu công nghiệp; tuyệt đối không phê duyệt các dự án có mục đích phân lô, phân phối nền.

Ngoài ra, Sở Xây dựng và các địa phương, đơn vị liên quan cần tiếp tục chú trọng nâng cao công tác quản lý thi công, quản lý thành phố. Cụ thể, trong quản lý thi công, cần rà soát, tham khảo kỹ toàn bộ các dự án, công trình để chắc chắn triển khai theo đúng kiến trúc, không phá vỡ quy hoạch; tìm hiểu giảm dần việc sử dụng nguồn nguyên liệu từ sét, thay vào đây là các chất liệu mới, thích hợp để đưa vào các công trình, dự án.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net