Quảng Nam: Điều chỉnh quy hoạch các phân khu tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định 2369/QĐ-UBND liên quan đến nhiệm vụ và dự toán chi phí rà soát, bổ sung và điều chỉnh một vài quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) ở thành phố mới (ĐTM) Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.


Theo đây, phạm vi rà soát, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch thuộc phạm vi GĐ I, II, III đã được UBND tỉnh phê duyệt chi tiết sử dụng đất (tỷ lệ 1/2.000) ở ĐTM Điện Nam – Điện Ngọc, liên quan: Quy hoạch chi tiết sử dụng đất; Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất; Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất và điều chỉnh cục bộ; Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất ĐTM Điện Nam – Điện Ngọc (GĐ III).

Công tác lập hồ sơ nhằm xác lập lại ranh giới quy hoạch, lưu ý khớp nối có ranh giới sông Cổ Cò, ranh giới hành chính Đà Nẵng, TP Hội An, ranh giới Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

Rà soát quy hoạch sử dụng đất một vài quy hoạch chi tiết được duyệt; tổng hợp, cân đối quỹ đất theo quy hoạch 1/2.000 được duyệt có đối chiếu quy hoạch chung, làm cơ sở xác lập bảng cơ cấu sử dụng đất mới. Trong đây, làm rõ quỹ đất trong đơn vị ở, ngoài đơn vị ở (đất hạ tầng đầu mối, đất công cộng thành phố, đất cây xanh thành phố, đất chuyên dụng…).

Rà soát, khớp nối, đề xuất hạ tầng kỹ thuật chung cho toàn thành phố; Xác định một vài hạng mục dự án hạ tầng khung ưu tiên đầu tư, một vài khu vực phát triển thành phố tương ứng có hạ tầng khung; Bổ sung, hoàn chỉnh thành phần hồ sơ hạ tầng kỹ thuật theo quy định; Lập quy định quản lý theo hồ sơ quy hoạch được duyệt.

Hình thức điều chỉnh quy hoạch: Phê duyệt bổ sung thành phần hồ sơ; Cập nhật có điều chỉnh cục bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết thi công 1/2.000 GĐ I, II, III thuộc ĐTM Điện Nam – Điện Ngọc đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp có một vài sở, ngành liên quan của tỉnh giải đáp UBND thị xã Điện Bàn thực hiện công tác rà soát, bổ sung và điều chỉnh một vài quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) ở ĐTM Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net