Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết khiếu nại tại dự án Xuân Phương Garden

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo giải quyết khiếu nại của 9 hộ dân Tổ 4 Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành thị Hà Nội.

9 hộ dân Tổ 4 Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành thị Hà Nội đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ khiếu nại UBND thành thị Hà Nội từ năm 2009 đến nay áp dụng nhiều thủ tục thu hồi đất của một vài hộ để giao cho công ty thực hiện dự án thi công nhà ở phân phối và giai đoạn này Hội đồng nhân dân thành thị Hà Nội đưa dự án nêu trên vào Danh mục một vài dự án vốn ngoài ngân sách thu hồi đất năm 2018 theo nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành thị Hà Nội là không đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, một vài hộ phản ánh có nhiều vi phạm trong việc phê duyệt, điều chỉnh dự án, cho phép mua phân phối dự án nhiều lần, dự án thi công không đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt ban đầu.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Hội đồng nhân dân thành thị Hà Nội tham khảo, giải quyết theo quy định của pháp luật đối có kiếu nại của 9 hộ dân Tổ 4 Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm liên quan đến việc đưa Dự án “Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden” vào Danh mục một vài dự án vốn ngoài ngân sách thu hồi đất trên địa bàn thành thị Hà Nội năm 2018 theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố, thông báo công khai kết quả giải quyết đến một vài hộ dân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị UBND thành thị Hà Nội tham khảo, giải quyết theo quy định của pháp luật đối có khiếu nại của 9 hộ dân Tổ 4 Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm liên quan đến việc thu hồi đất để giao cho công ty thực hiện Dự án “Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden”, báo cáo kết quả giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2018.

Được biết, Dự án Xuân Phương Garden được triển khai từ năm 2009, đến nay vẫn đang giải phóng mặt bằng (giai đoạn 2) và chủ đầu tư giai đoạn này là Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển nhà và thành thị Thịnh Phát Land (Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và thành thị HUD8).Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net