Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai

Ngày 14/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, mật độ 1/500. Địa điểm: phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Mục tiêu của đồ án nhằm cụ thể hoá Quy hoạch chung thi công Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu thành phố H2-4 mật độ 1/2.000 đã được duyệt. Nghiên cứu đề xuất quy mô, phân khu công dụng sử dụng đất hợp lý, khai thác hiệu quả quỹ đất. Nghiên cứu khớp nối đồng bộ có khu vực kế bên về kiến trúc cũng như về hạ tầng kỹ thuật.

Khai thác những lợi thế tài nguyên môi trường xung quanh, phong cảnh của khu vực để hình thành 1 Khu công viên sinh thái kết hợp gym thể thao, nghỉ ngơi, vui chơi vui chơi kiểu mẫu có bản sắc đặc trưng riêng ngay trong lòng Hà Nội, gắn kết nghiêm ngặt có phong cảnh xung quanh, chắc chắn phát triển ổn định, bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội quận Hoàng Mai.

Đảm bảo những chỉ tiêu về sử dụng đất thích hợp có quy chuẩn, nguyên tắc kiến trúc hiện hành, tổ chức tốt không gian kiến trúc phong cảnh và quy hoạch chi tiết thích hợp có khu vực phong cảnh thành phố, hài hòa có môi trường xung quanh, chắc chắn những đề nghị về vệ sinh môi trường.

Đồ án quy hoạch chi tiết, mật độ 1/500 được duyệt sẽ là cơ sở pháp lý để triển khai dự án đầu tư theo quy định hiện hành và chính quyền những cấp quản lý đầu tư thi công theo quy hoạch được duyệt. Tổng quy mô đất tìm hiểu quy hoạch dao động 15,085ha.

Trong đây, đất khu vực đâyn tiếp và quảng trường có tổng quy mô 3.483m2; Đất cây xanh phong cảnh mặt nước có tổng quy mô 90.648m2; Đất giao thông và bãi đỗ xe có quy mô 12.148m2, bao gồm giao thông nội bộ, các con phố dạo và 2 khu vực đỗ xe; Đất giao thông khu vực có quy mô 29.840m2. Đảm bảo sự kết nối về hạ tầng và phong cảnh đối có những khu vực dân cư thực trạng cũng như những dự án khu thành phố mới xung quanh.

Sau khi đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập mô hình của đồ án thích hợp nội dung kiến trúc quy hoạch, tuân thủ những quy định của Bộ Xây dựng giải đáp về nội dung Thiết kế thành phố.

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ đồ án và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, mật độ 1/500, thích hợp nội dung Quyết định này; Chủ trì phối hợp có UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Vĩnh Hưng và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng tổ chức ra mắt công khai nội dung Đồ án Quy hoạch chi tiết được duyệt cho những tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *