Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký chọn lọc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thi công Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích dao động 27.040ha, bao gồm thị trấn Núi Thành và 1 số xã Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Tiến và 1 phần xã Tam Nghĩa thuộc huyện Núi Thành; 1 số xã Tam Thanh, Tam Phú, 1 phần xã Tam Thăng và phường An Phú thuộc thành thị Tam Kỳ; 1 số xã Bình Hải, Bình Sa, 1 phần xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều, Bình Minh, Bình Đào thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu quy hoạch nhằm thi công Khu kinh tế mở Chu Lai thích hợp có chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển biển Việt Nam; thi công Khu kinh tế mở Chu Lai thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững; là trọng điểm phát triển du lịch, dịch vụ, thành thị, công nghiệp, logistics và sản xuất nông nghiệp của vùng và khu vực, gắn kết nghiêm ngặt phát triển kinh tế có chắc chắn an ninh, quốc phòng. Xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Quảng Nam.

Quy mô dân số thực trạng Khu kinh tế mở Chu Lai là 128.094 người; tiên đoán sơ bộ tổng diện tích dân số đến năm 2035 dao động 550.000-600.000 người. Dự báo đất thi công công nghiệp năm 2035 dao động 5.000ha; quỹ đất thi công 1 số khu công dụng thành thị, du lịch dịch vụ đến năm 2035 dao động 7.000ha.

Nội dung tìm hiểu quy hoạch cần chắc chắn 1 số đề nghị cụ thể như đánh giá điều kiện môi trường xung quanh và thực trạng; đánh giá, đánh giá vai trò, địa vị, tiềm năng và động lực phát triển; tổ chức không gian và phân khu công dụng; quy hoạch sử dụng đất 1 số khu công dụng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội và hạ tầng kỹ thuật; đánh giá môi trường chiến lược; đề xuất 1 số dự án ưu tiên và nguồn lực thực hiện…

Trong đây, đánh giá, đánh giá vai trò, địa vị, tiềm năng và động lực phát triển cần xác định 1 số tiềm năng và động lực chính phát triển Khu kinh tế trên cơ sở tìm hiểu 1 số tiên đoán, định hướng của quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch thi công, quy hoạch thành thị và 1 số quy hoạch ngành liên quan đến sự phát triển của Khu kinh tế.

Dự báo phát triển về kinh tế, xã hội, dân số, lao động và đất đai. Dự báo sự 1 sốh tân của môi trường môi trường xung quanh do sự tác động của thành thị hóa và phát triển kinh tế-xã hội; tiên đoán nhu cầu sử dụng đất, tổng diện tích 1 số khu công dụng của Khu kinh tế theo từng GĐ; tiên đoán 1 số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tiến hành cho khu vực…

Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng kể từ khi Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net