Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long hàng nghìn người dân thủ đô mong đợi sẽ được xây dựng thế nào?

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 6216/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ giới những con phố đỏ tuyến những con phố Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6, mật độ 1/500, huyện Hoài Đức và quận Hà Đông.

Quyết định nêu rõ, tuyến những con phố Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6 có chiều dài dao động 6,7km, đi qua địa bàn huyện Hoài Đức và quận Hà Đông. Điểm đầu tuyến giao có những con phố Đại lộ Thăng Long; Điểm cuối tuyến giao có những con phố Quốc lộ 6.

Đây là những con phố những con phố trục chính thành thị. Đoạn tuyến những con phố Vành đai 3,5 từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6 có diện tích mặt cắt ngang điển hình rộng B=42m-63m chia thành những đoạn có mặt cắt ngang như sau: Đoạn đầu tuyến dài dao động 3,6km, chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B=63m. Đối có những đoạn qua khu thành thị hai bên những con phố Lê Trọng Tấn gồm 6 làn xe chính rộng 2×10,5m, dải phân nhữngh giữa rộng 5m, những con phố gom hai bên rộng 2×7,5m, dải phân nhữngh giữa những con phố chính có những con phố gom rộng 2x8m, hè mỗi bên rộng 2x3m.

Đối có đoạn chưa thi công phần những con phố gom hai bên, hè mỗi bên rộng 2x6m, dải phân nhữngh giữa những con phố chính có những con phố gom rộng 2x5m. Đoạn còn lại (dài dao động 3,1 km) chiều rộng mặt cắt ngang điển hình B=42m, gồm: 6 làn xe rộng 2xl0,5m, dải phân nhữngh giữa rộng 5m, hè hai bên rộng 2x8m. Trên đoạn tuyến này chuẩn bị bố trí thành phần những con phố trên cao 4-6 làn xe rộng dao động 18m. Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang những con phố sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư thi công được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Dọc tuyến chuẩn bị có 4 nút giao thông khác mức chính, gồm: nút giao có những con phố Đại lộ Thăng Long; nút giao có những con phố sắt quốc gia hiện có (tuyến những con phố sắt thành thị số 6); nút giao những con phố Tố Hữu, những con phố Quốc lộ 6 (thuộc đoạn tuyến có những con phố trên cao).

Giải pháp kết nối, tổ chức giao thông và chỉ giới những con phố đỏ ở khu vực nút giao có những con phố Đại lộ Thăng Long và ở những khu vực những con phố nhánh dẫn lên xuống của tuyến những con phố trên cao sẽ được xác định cụ thể theo đồ án, dự án riêng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Các nút giao của những con phố Vành đai 3,5 có những những con phố cấp thành thị khác chuẩn bị theo quy hoạch sẽ được thi công nút giao khác mức trực thông theo hướng những con phố ngang và được thực hiện theo dự án riêng. Các nút giao giữa những con phố Vành đai 3,5 có những những con phố quy hoạch còn lại chuẩn bị theo quy hoạch được xác định là giao bằng.

Chỉ giới những con phố đỏ nút giao có những những con phố ngang, nút giao khác mức biểu hiện trong hồ sơ được Sở Quy hoạch-Kiến trúc ký xác nhận theo chọn lọc này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến những con phố hoặc những dự án đầu tư thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dọc tuyến những con phố Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6 theo quy hoạch có tuyến những con phố sắt thành thị số 7 đi ngầm. Khi tìm hiểu lập dự án đầu tư thi công tuyến những con phố sắt thành thị, ở những khu vực bố trí ga những con phố sắt cho phép được mở rộng cục bộ chỉ giới những con phố đỏ theo đề nghị sử dụng của dự án đầu tư thi công tuyến những con phố sắt thành thị để thi công những lối lên xuống và những công trình phụ trợ.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *