Những đối tượng đủ điều kiện được vay vốn mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa chính thức ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018 ở Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định ở Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo chọn lọc này, lãi suất ưu đãi sẽ là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Đây là tài liệu đang được người dân chờ mong. Vậy những đối tượng nào sẽ được thụ hưởng chính sách bán hàng này?

Về qui định vay vốn, người vay phải đúng đối tượng được vay và cung cấp đầy đủ những điều kiện vay vốn theo quy định; sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi.

Đối tượng được vay vốn, bao gồm người có công có nhữngh mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công có nhữngh mạng; người lương thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực thành phố; người lao động đang làm việc ở những công ty trong và ngoài khu công nghiệp; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Trừ đối tượng là người có công có nhữngh mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công có nhữngh mạng; những đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế lương không ngừng nghỉ theo quy định của pháp luật về thuế lương cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Khi vay vốn ở Ngân hàng Chính sách xã hội, người vay vốn phải cung cấp đủ những điều kiện như phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hằng tháng ở ngân hàng có thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng có Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

Bên cạnh đây, người vay vốn phải có có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng chuyển nhượng/Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối có vay vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán chi phí đối có vay vốn để thi công mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay Thứ nhất. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay có thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì thỏa thuận có Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay trực tiếp ở trụ sở chi nhánh cấp tỉnh hoặc Phòng Giao dịch cấp huyện.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, cơ quan này đã dự kiến để sẵn sàng thực hiện cho vay ngay khi Chính phủ cấp vốn thực hiện chương trình.

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8/nămTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *