Nhiều chính sách ưu đãi mới đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT). Trong đây, Nghị định quy định chính sách bán hàng đối có KCN, KKT.

Nghị định nêu rõ, KCN là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách bán hàng ưu đãi tiến hành đối có địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó theo pháp luật về đầu tư. KCN được thành lập ở địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc thù gặp khó được hưởng chính sách bán hàng ưu đãi tiến hành đối có địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc thù gặp khó theo pháp luật về đầu tư.

KKT là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách bán hàng ưu đãi tiến hành đối có địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc thù gặp khó theo pháp luật về đầu tư.

Đối tượng, qui định và thủ tục tiến hành ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trong KCN, KKT thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư.

Chi phí đầu tư thi công, hoạt động hoặc thuê nhà chung cư và 1 số công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc ở KCN, KKT là giá thành hợp lý được khấu trừ để tính lương chịu thuế của công ty có dự án đầu tư trong KCN, KKT.

Dự án đầu tư thi công nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc ở KCN, KKT được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về thi công nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư, công ty có dự án đầu tư vào KCN, KKT được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện 1 số thủ tục hành chính về đầu tư, công ty, đất đai, thi công, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế “1 cửa, ở chỗ”, hỗ trợ về tuyển dụng lao động và 1 số vấn đề liên quan khác trong triển khai thực hiện dự án.

Cũng theo Nghị định này, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội gặp khó hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc thù gặp khó được hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để đầu tư kết cấu hạ tầng theo chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng KCN được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo từng GĐ.

UBND cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài KCN; có chính sách bán hàng khuyến khích nhà đầu tư và huy động 1 số nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư thi công kết câu hạ tầng KCN.

Công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và 1 số công trình bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường quan trọng của KKT được bố trí vốn từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương và nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách địa phương. Điều kiện, qui định và loại công trình được hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện theo quy định của chương trình mục tiêu hỗ trợ hạ tầng KKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án đầu tư thi công kết cấu hạ tầng qui mô lớn, có vai trò then chốt đối có sự phát triển KKT được huy động vốn từ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cần thiết của KKT được sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn tín dụng ưu đãi và 1 số hỗ trợ kỹ thuật khác theo quy định.

Thu hút vốn đầu tư theo 1 số hình thức BOT, BT, BTO và 1 số hình thức khác theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Dự án đầu tư thi công và kinh doanh kết cấu hạ tầng 1 số khu công dụng trong KKT được huy động vốn thông qua việc cho nhà đầu tư có khả năng về tài chính và bí kíp thuê lại 1 phần hoặc tất cả qui mô đất chưa cho thuê để đầu tư và cho thuê lại dất theo quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ chung trong KKT được huy động vốn từ quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net