Nghị định 63 về PPP: Những vướng mắc lớn sẽ được tháo gỡ

Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức công-tư (PPP) sắp có hiệu lực sẽ được kiến trúc có nhiều nội dung sửa đổi khá quan trọng và cụ thể…

Những bất cập liên quan tới chủ trương đầu tư dự án PPP, nguồn lực tài chính và năng lực cán bộ thực hiện dự án PPP… sẽ được tháo gỡ khi Nghị định 63 bước vào GĐ triển khai.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nghị định 63 “ra đời” trong bối cảnh việc thực hiện dự án PPP theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP đã bộc lộ 1 số hạn chế khiến một vài dự án PPP được triển khai trong thời gian qua không hiệu quả và một vài dự án PPP chưa quyến rũ nhà đầu tư tư nhân.

Vì vậy, Nghị định 63 được kiến trúc có nhiều nội dung sửa đổi khá quan trọng và cụ thể về thẩm quyền và trình tự thủ tục trong việc chọn lọc một vài dự án PPP; mở rộng một vài nguồn vốn nhà nước tham dự dự án PPP; bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối có dự án PPP, góp phần cải một vàih thủ tục hành chính; và đẩy mạnh việc phân cấp cho một vài đơn vị sự nghiệp công lập…

“Những một vàih tân này được kỳ vọng sẽ tạo niềm tin cho cùng đồng một vài nhà đầu tư về 1 môi trường đầu tư công khai, minh bạch, một vài dự án khi đưa ra đấu thầu được dự định kỹ lưỡng, bài bản”, ông Thắng nhấn mạnh.

Cụ thể, theo ông Trần Việt Dũng, Chánh văn phòng Cục Quản lý đấu thầu thì Nghị định 63/2018 quy định rõ hơn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đối có dự án PPP (bao gồm cả trường hợp dự án có sử dụng hoặc không sử dụng vốn đầu tư công) trên cơ sở chắc chắn thích hợp có quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trong đây, quy định rõ hơn trình tự, thủ tục triển khai dự án PPP sử dụng công nghệ cao có mục đích tạo sự linh hoạt trong quá trình triển khai và giảm thời gian, giá thành trong GĐ lập dự án.

Nghị định cũng mở rộng nguồn vốn được sử dụng làm phần Nhà nước tham dự thực hiện dự án, ngoài vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; sẽ có thể sử dụng nhiều nguồn lực khác để tham dự, hỗ trợ nhà đầu tư trong dự án PPP, như giá trị quyền sử dụng đất, tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng, quyền kinh doanh khai thác công trình, dịch vụ…

Vốn chi trả cho nhà đầu tư đối có một vài dự án PPP cũng quy định mở hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một vài bộ, ngành và UBND cấp tỉnh linh hoạt trong việc sử dụng cũng như thuận lợi hơn cho nhà đầu tư tham dự dự án PPP.

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Thắng, Nghị định 63 đã rút ngắn GĐ dự định đầu tư có nhiều thủ tục được đơn giản hóa trong đây có việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đồng thời, để khắc phục lỗ hổng tạo tham nhũng, thất thoát trong dự án PPP do thiếu tài liệu minh bạch, Nghị định 63 đã bổ sung điều khoản về công khai tài liệu hợp đồng dự án, gồm thời hạn và nội dung tài liệu được công khai.

Ngoài ra, Nghị định 63 cũng quy định rất rõ mật độ nguồn vốn chủ có, vốn huy động của nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP trong đây, nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ có và huy động một vài nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã ký kết.

Cụ thể, đối có dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, mật độ vốn chủ có của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư.

Ðối có dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, mật độ vốn chủ có của nhà đầu tư được xác định theo tiêu chuẩn: Ðối có phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, mật độ vốn chủ có không được thấp hơn 20%; đối có phần vốn từ hơn 1.500 tỷ đồng, mật độ vốn chủ có không được thấp hơn 10%. Phần Nhà nước tham dự trong dự án PPP không tính vào tổng vốn đầu tư để xác định mật độ vốn chủ có…

“Quy định này được đưa ra nhằm sàng lọc năng lực tài chính của nhà đầu tư tham dự dự án PPP, tránh trường hợp dự án bị kéo dài do nhà đầu tư không có khả năng huy động nguồn lực tài chính cho dự án khiến dự án chậm triển khai, kéo dài như trong thời gian qua”, ông Dũng nhấn mạnh.

11 điểm mới ở Nghị định 63/2018/NĐ-CP

1. Bổ sung lĩnh vực đầu tư

2. Quy định bổ sung trình tự thích hợp hơn có dự án công nghệ cao

3. Bổ sung nguồn vốn Nhà nước tham dự trong dự án PPP

4. Bổ sung quy trình chọn lọc chủ trương đầu tư

5. Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6. Quy định nghiêm ngặt hơn đối có dự án BT

7. Bổ sung việc thực hiện dự án PPP của một vài tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

8. Yêu cầu công khai tài liệu hợp đồng dự án PPP

9. Tăng mật độ vốn chủ có của nhà đầu tư

10. Thời điểm giao dịch hợp đồng dự án

11. Vấn đề khác (lấy ý kiến cùng đồng về tác động dự án, dự án nhóm C không phải thực hiện chọn lọc chủ trương đầu tư, hình thành nguồn vốn hỗ trợ dự định đầu tư, tiến hành hợp đồng hỗn hợp)

Vốn góp vào dự án PPP không được thấp hơn 20Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net