Ngân hàng nhà nước yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị tiếp tục triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong các tháng cuối năm 2018.

Theo đây, NHNN Việt Nam đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, đô thị thanh tra, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt làm việc của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn, đặc trưng là làm việc của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm một số hành vi vi phạm pháp luật trong làm việc chi trả, trung gian chi trả trên địa bàn theo thẩm quyền; chủ động theo dõi, cập nhật tài liệu để cảnh báo kịp thời các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trong chi trả điện tử, chi trả thẻ…

NHNN Việt Nam đề nghị một số tổ chức tín dụng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018, bảo đảm tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, một số lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn làm việc cho vay, xử lý nợ xấu cũ, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh.

Bên cạnh đây, kiểm soát nghiêm ngặt tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng đối có lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như tín dụng đối có lĩnh vực đầu tư, kinh doanh nhà đất, chứng khoán; tín dụng đối có bạn, nhóm bạn lớn; tín dụng đối có một số dự án BOT, BT giao thông; kiểm soát nghiêm ngặt tín dụng tiêu dùng, nhất là tín dụng tiêu dùng liên quan đến nhà đất; kiểm soát nghiêm ngặt mục đích sử dụng vốn vay…

Đến cuối tháng 5/2018, tín dụng nhà đất tăng trưởng thấp ở mức 2,19% so có cộng kỳ năm 2017. Nguyên nhân là do NHNN đã chỉ đạo, giám sát, thanh tra nghiêm ngặt đối có một số tổ chức tín dụng chắc chắn kiểm soát tốt tín dụng nhà đất.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net