Nên ủy quyền cho bộ, ngành phê duyệt quy hoạch chi tiết

“Tôi cho rằng nên uỷ quyền cho những bộ tham khảo, phê duyệt, tuân thủ nghiêm túc quy hoạch ngành quốc gia. Làm bởi thế sẽ giảm tải cho Chính phủ…”, Bộ trưởng Thể kiến nghị.

Phát biểu trao đổi ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung những Luật có quy định liên quan đến quy hoạch chiều 24/10, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng việc điều chỉnh luật chuyên ngành thích hợp có Luật Quy hoạch chung là 1 bước tiến bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể góp ý, mỗi bộ, ngành địa phương có nhiều quy hoạch khác nhau, thậm chí tên gọi cũng khác nhau. Luật đã quy định thống nhất tên những loại quy hoạch, đây là bước tiến tốt. “Nếu trước đây chỉ riêng giao thông các con phố bộ, Bộ GTVT có nhiều quy hoạch như quy hoạch các con phố xa lộ, quy hoạch quốc lộ… Thực hiện theo Luật Quy hoạch, sẽ chỉ có 1 quy hoạch chung là quy hoạch ngành quốc gia các con phố bộ nên chúng tôi phải lồng ghép trọn vẹn vào 1. Việc này có thuận lợi trong việc tìm hiểu những quy hoạch”, Bộ trưởng tài liệu.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, quy hoạch ngành quốc gia còn có quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành. Như trong hệ thống các con phố bộ, khi làm các con phố nào sẽ làm quy hoạch chi tiết cho các con phố đây. Quy hoạch chi tiết này uỷ quyền cho những bộ, ngành phê duyệt thích hợp có quy hoạch ngành quốc gia. Bộ, ngành nào làm sai, bộ, ngành đây chịu trách nhiệm. Như vậy việc phân vai rất rõ, triển khai mới nhanh và thuận lợi.

Nhưng theo Luật Quy hoạch, những quy hoạch chi tiết này vẫn phải trình lên Thủ tướng. Nếu không sửa đổi, sắp tới trọn vẹn quy hoạch chi tiết của những bộ, ngành đều trình lên Thủ tướng thì Thủ tướng cũng không sức đâu phê duyệt hết được. “Tôi cho rằng nên uỷ quyền cho những bộ tham khảo, phê duyệt, tuân thủ nghiêm túc quy hoạch ngành quốc gia. Làm bởi thế sẽ giảm tải cho Chính phủ, tăng cường trách nhiệm cho bộ ngành, tăng cường đầu mối xử lý”, Bộ trưởng kiến nghị.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net