Năm 2018, TPHCM sẽ chuyển 1/3 diện tích đất nông nghiệp sang đất đô thị

Đây là tài liệu ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM chia sẻ ở “Diễn đàn Phát huy vai trò công ty nhà đất triển khai thực hiện Đề án Phát triển phân khúc nhà đất thành thị Hồ Chí Minh” diễn ra ở TPHCM ngày 9/3.

Cụ thể, ông Châu cho biết năm 2018 là năm Thứ nhất TPHCM thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách bán hàng đặc biệt phát triển thành thị Hồ Chí Minh. Đặc biệt, thành thị có công đoạn chuyển đổi dao động 1/3 quỹ đất nông nghiệp thành đất công nghiệp, dịch vụ, thành thị.

Được biết trước đây ông Châu từng cho biết nếu thực hiện định hướng chuyển đổi dao động 1/3 quỹ đất nông nghiệp của thành thị thành đất công nghiệp, dịch vụ, đất thành thị, thì theo những nhà khoa học đã tính toán, sẽ giúp làm tăng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của thành thị lên 2,73 lần.

Đồng thời, việc chuyển đổi quỹ đất tạo ra điều kiện phát triển rất mạnh nền kinh tế và phân khúc nhà đất của thành thị trong thời gian tới. Hiện ở, TP.HCM có 118.052 ha đất nông nghiệp, nhưng chỉ đem lại giá trị dao động 6.494 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,89% GRDP, giá trị tăng thêm chỉ đạt 55 triệu đồng/ha. Trong khi đây, đất công nghiệp – dịch vụ chỉ có 14.264 ha nhưng đã tạo được giá trị đến 726.978 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng đến 99,11% GRDP, giá trị tăng thêm đã đạt đến 50,9 tỷ đồng/ha.

Tuy nhiên, theo chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM thì thành thị vẫn cần giữ lại quỹ đất nông nghiệp ở mức cần thiết để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại, trở thành trọng điểm về giống mới cây trồng, vật nuôi, công nghệ nuôi trồng mới, hiện đại, và cũng cần giữ lại quỹ đất dự trữ cho những thế hệ tương lai.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *