Năm 2018 sẽ rót 33.912 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông

Đây là số liệu được Bộ Giao thông Vận tải ra mắt ở Báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019…

Theo đây, tổng cộng một số nguồn vốn được giao, chuẩn bị giải ngân năm 2018 là 33.912 tỷ đồng, bao gồm 18.643 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước; 2.586 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ; 2.683 tỷ dồng vốn kéo dài kế hoạch năm 2017 sang thực hiện, giải ngân năm 2018 và 10.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách.

Kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2018 đạt 14.811 tỷ đồng, đạt 43,7% kế hoạch năm 2018.

Trong đây, nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước giải ngân 9.361 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; vốn Trái phiếu Chính phủ giải ngân 492,5 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch; vốn ngoài ngân sách giải ngân 4.685 tỷ đồng, đạt 46,85% kế hoạch; vốn kéo dài từ năm 2017 ước gỉải ngân 272,34 tỷ đồng, đạt 10,15% so có kế hoạch.

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải cũng đẩy mạnh quyết toán một số dự án đã đi vào hoạt động. Đối có một số dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, từ đầu năm 2018 đến nay đã lập trình, quyết toán 12 dự án có giá trị 17.172 tỷ đồng, trong đây có 9 dự án ngân sách Nhà nước 13.838 tỷ đồng và 3 dự án BOT 3.334 tỷ đồng.

Hoàn thành thẩm tra, phê duyệt và thoả thuận quyết toán 27 dự án có giá trị duyệt 13.702 tỷ đồng, trong đây có 24 dự án ngân sách Nhà nước giá trị 11.535 tỷ đồng và 3 dự án BOT giá trị 2.167 tỷ đồng.

Tổng thu phí sử dụng đường bộ qua một số trạm đăng kiểm trên cả nước từ đầu năm 2018 đến 20/6/2018 ước đạt 3.789 tỷ đồng, đạt 54,5% kế hoạch năm 2018; giao dự toán chi quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2018 có chi phí 7.200 tỷ đồng, tập trung giải ngân theo kế hoạch 6 tháng năm 2018 có giá trị trên 3.825 tỷ đồng.

Về công tác đổi mới, sắp xếp, cổ phần hoá công ty Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thoái vốn theo quy định và đã đi vào hoạt động lại phương án cổ phần hoá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đã đi vào hoạt động đề án thành lập Công ty An ninh hàng không Việt Nam; báo cáo Thủ tướng về phương án phân phối vốn nhà nước ở ACV. Thẩm định, chỉ đạo đơn vị đã đi vào hoạt động phương án tái cơ cấu lại Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Đồng thời, Bộ cũng gửi hồ sơ c huyển giao quyền đại diện vốn Nhà nước ở 4 công ty cổ phần cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

30.000 tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng giao thông, Quảng Ninh đang “dọn tổ” đâyn đại gia địa ốcTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net