Muốn đầu tư dự án tại Cần Thơ, nhà đầu tư phải vượt qua bộ tiêu chí rất khắt khe

UBND thành thị đã phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu thành thị mới, khu thành thị thông minh, khu tái an cư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP Cần Thơ.

Bộ tiêu chí vừa được UBND thành thị phê duyệt quy định trong hồ sơ đề xuất dự án đầu tư khu thành thị mới, khu thành thị thông minh, khu tái an cư trên địa bàn TP Cần Thơ, nhà đầu tư phải cung cấp 1 số điều kiện chung, như: hồ sơ đề xuất dự án đầu tư phải thích hợp theo quy định ở Điều 33 Luật Đầu tư; có đăng ký vận hành kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có ngành nghề thích hợp có lĩnh vực đề xuất dự án đầu tư và đủ điều kiện vận hành theo quy định pháp luật của ngành, nghề đề xuất.

Trong đây, đề xuất dự án đầu tư phải thích hợp có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; có phân tích tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

Nhà đầu tư tự thu xếp 100% nguồn vốn đầu tư dự án và phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư; phải cung cấp điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo công đoạn của dự án đầu tư được quy định; phải cam đoan quản lý chất lượng và thực hiện bảo dưỡng, bảo trì 1 số công trình thi công theo quy định; phải chứng minh không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối có 1 số dự án đầu tư đã thực hiện trước đây;

Nhà đầu tư phải thi công nhà ở, không phân lô phân phối nền; có trách nhiệm thực hiện 1 số thủ tục về đất đai, môi trường, đầu tư thi công theo đúng quy định pháp luật có liên quan và 1 số quy định hiện hành của UBND TP Cần Thơ, chắc chắn đúng công đoạn đã cam đoan.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi được UBND TP Cần Thơ chọn lọc giao chủ đầu tư hoặc chọn lọc chủ trương đầu tư, nếu Nhà đầu tư không tích cực triển khai thực hiện dự án, UBND thành thị sẽ thu hồi chọn lọc đã cấp; mọi thiệt hại nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm…

Ngoài việc cung cấp 1 số điều kiện chung, hồ sơ đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư phải cung cấp 1 số tiêu chí riêng dành cho 1 số dự án đầu tư khu thành thị mới, khu thành thị thông minh, trong đây có việc phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để thi công nhà ở xã hội.

Nhà đầu tư có trách nhiệm trực tiếp đầu tư thi công nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% này. Trường hợp thành thị có nhu cầu đầu tư thi công nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách thì nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại 20% tổng diện tích đất ở tương ứng để thành thị đầu tư thi công.

Ngoài ra, còn có 1 số tiêu chí phụ, trường hợp cùng 1 vị trí thực hiện dự án đầu tư khu thành thị mới, khu thành thị thông minh, khu tái an cư, có nhiều nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án theo quy hoạch, thì ưu tiên chọn lọc nhà đầu tư cung cấp nhiều tiêu chí phụ như: nhà đầu tư có mật độ vốn chủ có trên tổng mức đầu tư dự án cao nhất và cao hơn mức quy định ở Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Nhà đầu tư đã triển khai thực hiện đã đi vào hoạt động nhiều dự án khu dân cư chắc chắn 1 số đề nghị theo quy định; nhà đầu tư đề xuất dự án có nhiều công trình tối ưu hóa việc sử dụng đất có nhiều tiện ích phục vụ cùng đồng, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng 1 số công nghệ chất liệu thi công hiện đại; nhà đầu tư đề xuất dự án có nhiều tiêu chí về áp dụng công nghệ tài liệu…Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net