Một số dự án BT tại Hà Nội giá trị “đội” gần gấp ba

Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo Quốc hội về công tác năm 2018…

Qua kiểm toán chọn mẫu 3 dự án BT để thực hiện xác định lại giá trị của hợp đồng BT cho thấy, giá trị sau kiểm toán là 1.727,3 tỷ đồng, bằng 39% giá trị hợp đồng BT ban đầu (1.727,3 tỷ đồng/4.421,1 tỷ đồng).

Thông tin này được nêu ở báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2018 của cơ quan này, mới được gửi đến Quốc hội.

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2018 Kiểm toán Nhà nước thực hiện 232 cuộc kiểm toán, đến ngày 30/9 đã triển khai 211/232 cuộc, kết thúc 150 cuộc, xét duyệt 140 dự thảo báo cáo, phát hành 85 báo cáo kiểm toán. Dự kiến đến ngày 10/11/2018, Kiểm toán Nhà nước sẽ kết thúc 1 số cuộc kiểm toán và phát hành 1 số báo cáo thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2018 trước 31/12/2018.

Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của 140 báo cáo kiểm toán là 56.009 tỷ đồng (thu về ngân sách 8.385 tỷ đồng, giảm chi 17.555 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 30.069 tỷ đồng), kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 41 văn bản nhằm bịt chỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn ở, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của 1 số bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo cũng nêu 1 số kết quả nổi trội, như kiểm toán, phân tích việc quản lý, sử dụng vốn ODA GĐ 2015-2017 đã kiến nghị xử lý tài chính 2.651,5 tỷ đồng.

Kiểm toán, phân tích công tác quản lý hoàn thuế giá trị tăng lên năm 2017 đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi về ngân sách 96,9 tỷ đồng và kiến nghị khác 1.257,3 tỷ đồng liên quan đến việc hoàn thuế.

Đáng chú tâm là kết quả kiểm toán, phân tích việc thực hiện 1 số hợp đồng BT chi trả bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn đô thị Hà Nội. Qua đấy Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 1.393 tỷ đồng, đồng thời chỉ rõ nhiều hạn chế, bất cập và sai sót qua thực hiện 1 số hợp đồng BT.

Như, chỉ có 1/12 dự án trong GĐ 2013-2017 thực hiện đấu thầu, còn lại 11/12 dự án thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, làm giảm tính tranh giành trong thực hiện dự án.

Kiểm toán Nhà nước cũng nêu rõ, cơ chế giao đất ở dự án đối ứng của dự án BT thực hiện chưa có sự thống nhất; việc triển khai thực hiện 1 số dự án còn nhiều 1 sốh tân về quy hoạch chi tiết, giá đất không sát có giá thị trường, khu đất đối trừ được giao chỉ định trái Luật Đất đai… tiềm ẩn nguy cơ có thể dẫn đến lãng phí nguồn ngân sách nhà nước .

Qua kiểm toán chọn mẫu 3 dự án BT để thực hiện xác định lại giá trị của hợp đồng BT cho thấy, giá trị hợp đồng BT của 3 dự án sau kiểm toán là 1.727,3 tỷ đồng, bằng 39% giá trị hợp đồng BT ban đầu (1.727,3 tỷ đồng/4.421,1 tỷ đồng).

Không chỉ ở Hà Nội mà ở Tp.HCM cũng có vấn đề liên quan đến đất đai. Cụ thể, qua kiểm toán, phân tích việc thực hiện 1 số mục tiêu thi công và phát triển khu công nghệ cao của đô thị này, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ giá cho thuê đất trong khu công nghệ cao chưa tiến hành 1 số biện pháp xác định giá đất theo quy định của Chính phủ. Một số trường hợp cho phép miễn tiền thuê đất không đúng quy định, xác định giá thuê đất thấp hơn bảng giá đất quy định của đô thị.

Ngoài ra, việc cấp phép đầu tư cho 1 số dự án vào khu công nghệ cao không cung cấp tiêu chí về công ty công nghệ cao; chấp thuận 1 số trường hợp thuê nhà xưởng, văn phòng trong khu công nghệ cao nhưng làm việc trong lĩnh vực không thuộc lĩnh vực được đầu tư vào khu công nghệ cao.

Kiểm toán cũng phát hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước cho 3 dự án không đúng quy định của Chính phủ 38,5 tỷ đồng; giải ngân từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ phát triển đô thị cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái an cư có tổng nợ gốc và lãi ngân sách nhà nước phải trả 1.591,9 tỷ đồng không đúng quy định ở nghị định số 99/2003/NĐ-CP.

Bắc Ninh ‘đổi’ hơn 2.600 ha đất lấy 120 dự án BTTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net