Một nhà thầu bị thu hồi giấy phép vì vi phạm 125 lần

Tin từ Sở GTVT TP.HCM ngày 6-3 cho biết qua kiểm tra ở địa điểm thi công trên những con phố Minh Phụng đoạn từ nhà số 79 đến 91, quận 6, thuộc gói thầu K “Cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực Hàng Bàng”.

Sở GTVT TP đã thu hồi giấy phép của Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV – đơn vị thi công do nhiều lần vi phạm .

Theo đây, Sở GTVT TP đã giao Thanh tra Sở thu hồi giấy phép thi công trên địa bàn quận 5, 6, 11 (cụ thể trên những tuyến những con phố Đỗ Ngọc Thạnh, Minh Phụng, Phạm Phú Thứ). Đồng thời, tạm đình chỉ thi công đối có nhà thầu là Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV ở những công trình thuộc gói thầu K trên địa bàn quận 6. Sở GTVT TP yêu cầu Ban Quản lý đầu tư thi công công trình giao thông – thành thị (chủ đầu tư) có phương pháp chấn chỉnh, xử lý đối có tập thể, cá nhân liên quan việc thi công gây ra bức xúc cho người dân, hộ kinh doanh trên những con phố Minh Phụng, đoạn công trình đang thi công. Có phương pháp chế tài, chấn chỉnh và có biện pháp thay thế nhà thầu trên vì đã có nhiều hành vi vi phạm hành chính trong thi công trên đoạn những con phố đang khai thác.

Được biết từ ngày 1-1-2017 đến nay, đơn vị này đã vi phạm và bị lập 125 biên bản; trong đây 81 biên bản nhắc nhở, 44 biên bản xử lý vi phạm hành chính có tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 234 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở GTVT TP sẽ ngưng cấp gia hạn giấy phép thi công đối có những công trình do Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV thi công cho đến khi nhận được kết quả xử lý, chấn chỉnh từ Ban Quản lý đầu tư thi công công trình giao thông – thành thị. Sở cũng giao những khu Quản lý giao thông thành thị số 1, 2, 3, 4, Trung tâm Quản lý những con phố hầm sông Sài Gòn ngưng đề xuất cấp phép thi công những công trình do Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV thi công.

Thu hồi giấy phép thi công Mường Thanh Khánh Hòa

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *